NLB Banka AD Podgorica u 2019. ostvarila neto dobit od 8,1 milion eura

NLB Banka je u 2019. godini nastavila trend stabilnog poslovanja i ostvarila je neto dobit u iznosu od 8,1 miliona EUR, uz rezultat prije rezervacija u iznosu od 13 miliona EUR i snažnu kapitalsku poziciju sa koeficijentom adekvatnosti kapitala značajno iznad zakonskog minimuma.

Na juče održanoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara razmatran je Godišnji izvještaj o poslovanju sa izvještajem nezavisnog spoljnjeg revizora za 2019. godinu i donesena je odluka o tretmanu dobiti po Godišnjem računu za 2019. godinu kojom se ostvarena dobit usmjerava u neraspoređenu dobit, dok će dio ostvarene dobiti u iznosu 3,1 miliona EUR predstavljati stavku osnovnog kapitala Banke.

U prošloj godini NLB Banka je od strane svjetski priznatog finansijskog magazina “Euromoney” dobila priznanje “Najbolja banka u Crnoj Gori za 2019. godinu“ koje je obrazloženo ostvarenim impresivnim rastom, superiornom efikasnošću, te značajnim progresom na polju inovacija na domaćem bankarskom tržištu, koji se prije svega ogleda u lansiranju prvog web i viber kredita.

Naši online krediti pružaju informaciju o odobrenju kredita u roku od svega dva minuta nakon podnošenja zahtjeva za kredit putem weba ili Vibera, ukoliko je zahtjev podnesen radnim danima u intervalu od 08 do 22 časa, shodno radu Kreditnog registra Centralne banke Crne Gore.

Raduje nas da klijenti ukazuju povjerenje NLB Banci kada je u pitanju rješavanje krupnih životnih pitanja, što pokazuje i pozicija lidera na tržištu u segmentu stambenih kredita.

I u prvom kvartalu 2020. godine NLB Banka nastavlja sa dobrim rezultatima, sa rastom kredita od skoro 15 miliona eura, i uz realizovan profit od 2,8 miliona eura.

“Dobre rezultate postižemo zahvaljujući našim zaposlenima i klijentima, kao i konkurentnosti naših proizvoda. Nastojimo da razumijemo klijente, da ih upoznamo i sa njima izgradimo dugoročne odnose zasnovane na povjerenju”, izjavio je Martin Leberle, glavni izvršni direktor NLB Banke.

Usmjerenost na pravovremeno prepoznavanje potreba klijenata je vodila do još jedne inovacije – prve bezgotovinske filijale u Crnoj Gori, koja klijentima nudi “drugačije” bankarsko iskustvo u nesvakidašnjem ambijentu za banku, sa akcentom na digitalne kanale poslovanja.

Digitalni kanali poslovanja, sa pojavom epidemije koronavirusa, pokazali su svoj značaj za nesmetano pružanje bankarskih usluga, koje su klijenti mogli koristiti iz svojih domova.

Set benefita za upotrebu digitalnih kanala i dalje je na snazi, a značajno je u porastu broj klijenata koji koriste NLB mobilno bankarstvo, online kredite, te beskontaktno plaćanje karticama.

Inovacije će i u narednom periodu ostati u fokusu NLB Banke, pored dobrobiti društvene zajednice, zaposlenih i klijenata, koje će uvijek biti najveći prioritet.

U godini u kojoj NLB Banka proslavlja 115 godina svoga poslovanja, zajedno sa zaposlenima i snažnom Grupom, Banka će nastojati da odgovori na sve izazove u upravljanju finansijama klijenata koje donosi aktuelni ekonomski momenat.

Skupština akcionara je raspravljala i o ostalim temama iz svoje nadleženosti koje se odnose na izmjene i dopune Statuta Banke i Poslovnika o radu Skupštine akcionara, te djelovanju Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica.

Check Also

Za rekonstrukciju puta od Kolašina do Mateševa stigla jedna ponuda

Na tender za rekonstrukciju puta od Kolašina do Mateševa stigla je jedna ponuda i u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.