Uslovi banaka za odobravanje dodatnog moratorijuma do 1. juna

Banke do 1. juna na svojim internet stranicama treba da objave bliže uslove za odobravanje dodatnog moratorijuma na otplatu kredita i način prijavljivanja. Do juče nijedna nije objavila te uslove.

Podsjetimo da je CBCG 20. maja donijela odluku da banke mogu odobriti novi moratorijum do 90 dana, ali samo korisnicima na čije je finansijsko stanje negativno uticala pandemija. Uz prethodni moratorijum to ukupno iznosi 180 dana, s tim da je prvi mogao da iskoristi svaki klijent.

Za obračun kamate tokom mratorijuma, kao i za dalji tok otplate kredita, kako je CBCG ranije saopštila, banke ne smiju ugovarati nominalnu kamatnu stopu koja je veća od one iz ugovora o kreditu nakoji se primjenjuje moratorijum.

Savjet je protekle sedmice utvrdio da banke klijentima, čije je poslovanje bilo ugroženo u pandemiji, mogu pod definisanim uslovima odobriti restrukturiranje kredita, uključujući i gotovinske neobezbijeđene. Restrukturirani krediti će se tretirati kao novoodobreni, pa će banke biti oslobođene dodatnogtereta troškova rezervacija, čime će uslovi za klijente biti povoljniji.

Check Also

Još dva dana za glasanje za najbolje projekte na konkursu „Za svako dobro“

Još dva dana su ostala za onlajn glasanje za najbolje projekte na konkursu Crnogorskog Telekoma …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *