Promjene u vlasničkoj strukturi Addiko banke

Nove vlasničke promjene dogodile su u austrijskoj Addiko Bank AG, koja posluje na tržištima jugoistočne Evrope, izvještava Indikator.ba.

AI Lake Luksemburg prodao je ukupno 1.550.223 dionica Addiko Bank AG u dvije tranše, što predstavlja 7,95 posto temeljnog kapitala. Transakcije su završene 29. aprila ove godine.

Kao jedan od kupaca i novi dioničar pojavilo se austrijsko društvo “Dr. Jelitzka + Partner Gesellschaft für Immobilienberatung und -verwertung GmbH” koje je steklo 4,10 posto dionica.

AI Lake, društvo koje je prije privatizacije upravljalo sa 100 posto kapitala u ime Advent International i Evropske banke za obnovu i razvoj, vlasnički udio smanjio je na 18,75%.

Ove transakcije samo su nastavak nedavnih poslova koji su izmijenili vlasničku strukturu Addiko Bank.

U martu je DDM INVEST III AG, dio švedskog upravitelja za ugroženu imovinu DDM Group, kupio od Ai Lake 9,9 posto dionica Addiko Bank AG, a posao je zaključen krajem marta. DDM INVEST III AG ima opciju poziva za dodatnih 10,10% u Addiko Bank AG.

U isto vrijeme Evropska banka za obnovu i razvoj zamijenila je svoj indirektni udio putem društva AI Lake za direktni udio od 8,4 %.

Nakon AI Lake-a i DDM INVEST-a ostali veći dioničari Addiko bank su investicioni fondovi, a najveći udio od 7,18% ima američki Wellington Management Group LLP. Švedski SEB Investment Management AB posjeduje 4,05 posto, Management Board & Supervisory Board 1,10 posto…

Preostalih 46,52 posto dionica Banke imaju ostali manjinski dioničari.

Addiko bank je naslijedio nacionalizovanog problematičnog austrijskog zajmodavca Hypo Alpe Adria Group, te je potom preuzet od fonda Advent International i EBRD u decembru 2014. godine.

Na tržište se vratio inicijalnom javnom ponudom (IPO) u junu 2019., nakon uspješnog restrukturiranja i preusmjeravanja svog poslovanja. Banka djeluje u Bosni, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji.

Check Also

MF zadovoljno procjenama EBRD, ali očekuju rast od 4,7 odsto

Imajući u vidu dosadašnje rezultate, očekivane povoljne trendove u trećem kvartalu i ostatku godine, a …

Leave a Reply

Your email address will not be published.