Avaron od Atlas Grupe traži da joj se vrati dug od 5,8 miliona eura

Sutkinja Milica Popović odbila je zahtjev zastupnika Atlas grupe Milovana Miloševića za dopunskim finansijskim vještačenjem i zaključila postupak po tužbi američke kompanije Avaron koja traži da joj se vrati dug od 5,8 miliona eura, od čega je 1,8 miliona kamata.

Nezadovoljan obračunom vještaka Dragana Đukića Milošević je tražio da se kamata umjesto na 5,5 miliona eura obračuna na ugovorenu glavnicu od 3,5 miliona, što je Đukić na ročištu ocijenio neosnovanim. Milošević je ukazivao da je ugovorom o pozajmici dogovorena kamata od dva miliona eura za četiri godine te da je Zabranjeno ugovarati kamatu na kamatu. Osvrćući se na aneks kojim su se obje strane saglasile da na dan 11.5.2013. godine Atlas duguje 5,5 miliona eura, Đukić je naveo da je togdana faktički ugovor istekao te da se ne može aneksirati nešto što je isteklo. Zato su, kako je kazao, aneksi nastali nakon togdaturna suštinski novi ugovori sa novim uslovima.

Aneksom je bilo dogovoreno i da će se utvrđeni dug od 5,5 miliona eura umanjiti na 3,7 miliona ukoliko Atlas grupa ili neka od njenih članica preuzme kredite Avarona, ali, kako je kazao njihov advokat Antonio Brajović, do toga nije došlo. Kompanije Atlas fin i Atlas invest, koje su osim Atlas grupe među tuženima su mjenicama garantovale da će ova pozajmicabiti vraćena. Brajović tvrdi da su mjenične obaveze nesporne iako ne postoji ugovor o jemstvu između kompanija. Milošević je tvrdio da Atlas grupa nije imala ovlašćenja da u ime drugih kompanija preuzima obaveze ukazujući daje potraživanje zastarjelo. Kredite, kako je naveo, Atlas grupa nije mogla preuzeti, jer su u tom trenutku obaveze bile znatno veće od ugovorenih, jer ih Avaron i građevinska kompanija ICL Inžinjering nijesu redovno izmirivali.

Avaron je prvobitno pokrenuo izvršenje, ali je Vijeće Privrednog suda usvojilo prigovor Atlasa i ukinulo rješenje javnog izvršitelja Novaka Vukčevića koji je odredio izvršenje nad sredstvima i imovinom Atlas grupe i njenih članica zbog potraživanja od 6,2 miliona eura.

Odluka o ovom sporu trebalo bi da bude poznata početkom aprila.

Check Also

Pogledajte kako napreduju radovi na autoputu

Kompanija Bemax Montenegro objavila je novi snimak radova na auto putu Bar-Boljare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *