Moratorijum ne produžava važenje osiguranja za kredit

U vezi sa statusom ugovora o osiguranju koji su zaključeni kao kolateral za ugovore o kreditu, a povodom Odluke Centralne banke Crne Gore o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem („Sl. list Crne Gore“ br. 19/20), Agencija za nadzor osiguranja saopštila je da kod kredita koji budu stavljeni pod moratorijum, a koji su obezbijeđeni pojedinačnim i grupnim polisama osiguranja, ne dolazi do srazmjernog produženja važenja osiguranja po automatizmu.

“Naime, kako je ugovor o osiguranju različit pravni posao od ugovora o kreditu, osiguravači će nastaviti  da pružaju pokriće po zaključenim ugovorima o osiguranju i u periodu važenja moratorijuma. Stoga preporučujemo svim licima koja imaju obavezu plaćanja premije u vezi sa odobrenim kreditom, da kontaktiraju društvo za osiguranje sa kojim je zaključen ugovor o osiguranju, kako bi obezbijedili kontinuitet u pokriću, navode iz ANO.

Kako obaveza plaćanja po ugovoru o kreditu koji je stavljen pod moratorijum, shodno Odluci CBCG, traje 90 dana po isteku formalno zaključenog ugovora, to je za nastavak osiguravajućeg pokrića potrebno da se blagovremeno prije isteka važećeg ugovora, ugovarač osiguranja obrati društvu za osiguranje i podnese odgovarajući zahtjev. Društva za osiguranje imaju utvrđen set dokumentacije koju je potrebno priložiti za potrebe adekvatnog preuzimanja rizika u cilju zaključenja ugovora o osiguranju.

Zavisno od vrste osiguranja, osiguravač može produžiti postojeći ugovor ili zaključiti novi.

Aneksiranje ugovora odnosno zaključenje novog podrazumijevaće i plaćanje odgovarajuće premije.

“Napominjemo da obaveza plaćanja premije prvenstveno leži na ugovaraču osiguranja, pa za slučajeve gdje je ugovarač osiguranja banka, napominjemo da je neophodna adekvatna komunikacija banke – ugovarača osiguranja sa korisnicima kredita – osiguranim licima, kako ne bi došlo do prekida pokrića usljed neplaćanja premije.  Za polise koje ističu dok su na snazi mjere NKT, ugovaraču osiguranja je omogućeno da elektronskim putem (putem e-maila)  komunicira sa osiguravajućim društvom i na taj način obezbijedi produženo pokriće“, navodi se u saopštenju ANO.

Takođe, naglašavaju iz ANO, imajući u vidu aktuelnu situaciju, od društava za osiguranje se očekuje da pokažu određeni nivo fleksibilnosti, naravno, vodeći računa o likvidnosti, pa ovim putem pozivamo sva lica koja su korisnici kredita i osigurani su po nekom osnovu ,da ne dolaze u prostorije društava za osiguranje, već da  kontaktiraju društva za osiguranje telefonski ili putem emaila,kako bi dogovorili način i dinamiku plaćanja, kako po sada  važećem ugovoru, tako i po eventualno zaključenom aneksu ili novom ugovoru o osiguranju.

Check Also

Kina: Zaslužujemo bolji tretman u svjetskim medijima

Posljednjih mjeseci svjedoci smo prilično oštrih napada najvećih zapadnih medija na sve ono što savremena …

One comment

  1. A zašto se ne bi osiguravajuće kuće uključile? Jel stvarno vjeruju da se ovo sve ne odnosi na njih? Bataliti aktuarske proračune do sada. Naći zeru ozbiljnosti u ovako teškom ekonomskom trenutku. Uspavane pretplaćene profesije, nesposobne da odgovore bilo čemu što nije tunj tunj procedura. Kukavice struke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *