Bankari traže moratorijum na obaveze preduzeća

Evropska bankarska federacija uputila je pismo rukovodstvima evropskih institucija, uključujući Evropsku komisiju, Evropsku centralnu banku i Evropsko bankarsko tijelo u kojem traži pomoć za prevladavanje krize sa coronavirusom, uključujući i moratorijum na obaveze zajmoprimaca.

Kompanije, a posebno mala i srednja, već prolaze kroz snažne šokove potražnje i ponude, upozoravaju iz EBF-a.
Može se očekivati ​​da će se ovi šokovi povećati, dok se istovremeno kupci banaka suočavaju s tekućim obavezama plaćanja prema pružateljima usluga, zaposlenima, poreskim vlastima i bankama.

EBF traži od regulatora i supervizora za pomoć kako bi mogli konstruktivno sarađivati ​​s zajmoprimateljima i drugim klijentima u pogođenim zajednicama, što će zahtijevati fleksibilnost u uklanjanju prepreka koje provode regulatorni propisi.

U skladu s tim, prema mišljenju EBF-a, zajednička je odgovornost evropskih vlasti, regulatora, supervizora i banaka da brzo usvoje niz mjera potrebnih za neutralizaciju učinaka COVID-19 na ekonomiju, prenosi Indikator.ba.

To se treba riješiti u tri faze koordiniranih akcija: prvo, skup neposrednih odluka kojima se izbjegavaju štetni učinci likvidnosti za evropska poduzeća i domaćisntva tokom narednih sedmica, drugo, niz srednjoročnih akcija kojima se osigurava nastavak transfera kredita od banaka, i treće, druge mjere za poravnanje bonitetnih učinaka na banke u sljedećoj godini.

Između ostalog, bankari predlažu vlastima EU-a da omoguće moratorijski alat za zdrave zajmoprimce koji se suočavaju sa izazovima likvidnosti povezanima s učincima COVID-19. Takođe, EBF smatra da bi vlasti EU-a i države članice trebali poboljšati sposobnost kreditiranja banaka olakšavanjem nivoa zahtjeva kombinovanog zaštitnog sloja koji uključuje komponente postavljene na nacionalnom nivou kao što su anticiklički zaštitni kapital i zaštitni kapital domaćeg kapitala. Ove makrobonitetne mjere trebale bi pružiti mogućnost manevara u kriznim situacijama.

Takođe, EBF traži da supervizori osiguraju da likvidnost banaka bude dostupna za kompnije, a posebno za mala i srednja preduzeća.

Neposredni učinak COVID-19 je poremećaj u lancu snabdijevanja što uzrokuje kašnjenje u isporuci i plaćanju. Posljedično, kompanijama će trebati privremena proširenja likvidnosti i/ili dalje korištenje limita za obrtna sredstva.

Bankarsko tijelo takođe poziva Evropsku centralnu banku (ECB) da produži ciljne programe dugoročnog refinansiranja (TLTRO) u vremenu i opsegu.

Uloga Evropske centralne banke u tom je kontekstu ključna; neposredne akcije trebaju biti usmjerene na maksimiziranje efikasnosti već postojećih alata (tj. TLTRO) i na pružanje novih ciljanih hitnih sredstava, smatraju u EBF-u.

Check Also

Centralna banka sprema nove mjere

Centralna banka (CBCG) priprema nove mjere koje bi trebalo da građanima i privredi pomognu u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *