Montenegro Airlines zatvara predstavništva u Moskvi, Parizu, Beču, Frankfurtu i Londonu, smanjuje broj zaposlenih u Beogradu

Nacionalni avio prevoznik Montenegro Airlines donio je odluku o ukidanju predstavništava u Moskvi, Parizu, Beču, Frankfurtu i Londonu, kao i smanjenju broja zaposlenih do 50 odsto u predstavništvu Beograd.

U MA obrazlažu da je ova odluka donijeta u skladu sa novim trendovima u poslovanju u avio-industriji koje karakteriše, kako ističu, visoki stepen digitalizacije u poslovanju, i samim tim smanjenom potrebom za fizičkim prisustvom predstavnika na ciljnim tržištima, i biće sprovedena do kraja ljetnje sezone.

“Donijet je nacrt Pravilnika o zaradama zaposlenih u Montenegro Airlinesu, koji tretira optimizaciju zarada u skladu sa Zakonom o radu, ostalim zakonskim propisima i Planom finansijske konsolidacije. U toku je proces dijaloga sa predstavnicima sindikata u vezi primjene Pravilnika, čija se implementacija očekuje u skorom roku”, navodi se u saopštenju MA.

Osim toga Odbor direktora MA je definisao rokove za izradu inovirane komercijalne strategije kompanije koja treba da definiše jasnu tržišnu profilaciju kompanije u narednom periodu, i mjere koje je neophodno preduzeti u tom pravcu.

“U toku su aktivnosti koje se tiču kratkoročne i dugoročne nabavke aviona. Definisan je rok od najviše 30 dana za izradu novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji i opisu poslova, koji treba da omogući dodatnu optimizaciju broja zaposlenih. Takođe, ugovori koji su na određeno vrijeme se nakon isteka neće produžavati osim u slučaju licenciranog i deficitarnog osoblja”, ističu u MA.

Odbor direktora Montenegro Airlinesa je razmatrao aktivnosti izvršnog menadžmenta po pitanju implementacije Plana finansijske konsolidacije i osnova daljih pravaca razvoja Montenegro Airlinesa, i konstatovao da su od početka 2020. godine pokrenute značajne aktivnosti sa ciljem jačeg tržišnog pozicioniranja kompanije i finansijske i kadrovske konsolidacije i ostvareni bolji poslovni rezultati nego u prethodnoj godini.

“Za prva dva mjeseca 2020. godine Montenegro Airlines je prevezao preko 55 hiljada putnika, ili 1,3 odsto više i ostvario bolji poslovni rezultat za 120.000 eura u odnosu na isti period prethodne godine, uz dva odsto bolju popunjenost putničke kabine”, kaže se u saopštenju MA.

Zaključeno je i da novonastala situacija sa COVID-19 (korona) virusom predstavlja značajnu opasnost za uspješno poslovanje u narednom periodu.

“Kompanijske operativne i komercijalne službe maksimalnu pažnju posvećuju ovom problemu, prije svega u cilju zaštite putnika i osoblja od samog virusa ali i zaštite poslovanja kompanije od posljedica koje je širenje virusa izazvalo na tržištu”, zaključuju u MA.

Check Also

Turizam ne smije više da bude jedini oslonac razvoja

Ne samo turistička privreda već kompletna crnogorska ekonomija se, aktuelnim rječnikom, mora hitno staviti na …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *