Višak struje otkupljuju od pet do 12 centi po kilovatčasu

Domaćinstvima može biti komercijalno interesantna izgradnja solamih elektrana na svojim objektima, uzimajući u obzir trenutnu cijenu električne energije u Crnoj Gori, smatra generalni direktor Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije Marko Radulović.

“Ukoliko potrošači, koji proizvode električnu energiju iz solamih postrojenja imaju višak u odnosu na potrošenu, snabdjevač odnosno Elektroprivreda je u obavezi da je otkupi. Cijena kilovatčasa KWh u razmjeni, odnosno konekciji, kreće se od pet do 12 centi u zavisnosti od toga kako je dimenzionisan sistem u odnosu na svoju potrošnju”, kazao je juče Radulović na okruglom stolu o solamoj energiji, koji je organizovao Mašinski fakultet.

Podsjetio je da je mogućnost proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe iz obnovljivih izvora, u ovom slučaju energije sunca definisana članom 96 Zakona o energetici.

Time se omogućava svim potrošačima da na svom objektu instaliraju postrojenja sange do 50 kilovati (kW) na svom objektu i da proizvode električnu energiju za svoje potrebe. Taj potrošač ima pravo na razmjenu električne energije koju predaje u sistem i povlači iz distributivnog sistema.

Radulović je najavio da će se ubrzo na javnoj raspravi naći izmjene i dopune Zakona o energetici, kojima će se bolje urediti ova oblasti i omogućiti bolju komercijalna eksploatacija električne energije proizvedene iz solarnih postrojenja.

“Postojećim zakonskim rješenjem je predviđeno da potrošači vrše balansiranje proizvedene i potrošene električne energije, na mjesečnom nivou. Novim zakonskim rješenjem će balansiranje biti na godišnjem nivou”, objasnio je Radulović.

Govoreći o solarniim elektranama veće snage, koje se prave sa namjenom proizvodnje električne energije, koja bi se prodavala na tržištu, Radulović je rekao da je za svakog investitora ključni element gdje i kako električnu energiju prodati.

“U fazi su finalni dogovori oko realizacije i uspostavljanja crnogorske berze električne energije. Uskoro će i izmjenama zakona o energetici biti bliže definisana i uređena ta oblast. Ministarstvo ekonomije očekuje da će berza da bude potpuno funkcionalna, za godinu do godinu i po. Tako da će da postojati mjesto u Crnoj Gori na kojem će se moći vršiti trgovina električnom energijom”, rekao je Radulović.

Predstavnica EPCG Velimirka Perišić podsjetila je da Elektroprivreda namjerava da izgradi solarnu elektranu na lokalitetu Briska Gora, koja će biti naša najveća elektrana i jedna od najvećih tog tipa u Evropi.

Konzorcijum koji čine EPCG, finski Fortum i Sterling end Vilson bio je prvorangirani na tenderu za davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini na ovom lokalitetu.

“Elektrana će se realizovati u dvije faze. Prva faza će biti snage od 50 megavata (MW), a druga od 200 megavata. Vrijednost investicije je 200 miliona eura, i za ovu elektranu je karakteristično što za nju neće biti podsticaja, nego će se proizvedena energija prodavati po tržišnoj cijeni”, saopštila je Perišić.

Check Also

IRF organizuje konferenciju “Izvori finansiranja zelene i digitalne tranzicije i unapređenja infrastrukture sjevernog regiona”

Uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i Kancelarije za evropske integracije, 29-30. novembra u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *