Lovćen osiguranje i CKB ponudili kupovinu osiguranja nepokretnosti kao sredstva obezbjeđenja kredita

Prilikom apliciranja za kredite (gotovinske, stambene, hipotekarne, itd.), kod kojih se imovina javlja kao sredstvo obezbjeđenja, klijenti banke su dužni ugovoriti imovinsko osiguranje, u cilju kreiranja većeg stepena sigurnosti na tržištu. Kako bi poboljšali iskustvo klijenata i omogućili objedinjene usluge na jednom mjestu, Lovćen osiguranje i CKB uspostavljaju partnerski odnos nudeći svim klijentima u poslovnicama Banke kupovinu Osiguranja nepokretnosti kao sredstva obezbjeđenja kredita. Prodaja putem zastupanja u osiguranju biće omogućena širom Crne Gore, počevši od 5. marta.

Vinkulacija polise u korist banke: U cilju kreiranja većeg stepena sigurnosti na tržištu, banke zahtijevaju da budu nosioci prava na isplatu naknade po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju imovine, koja se javlja kao sredstvo obezbjeđenja kredita. Da bi se banka javila kao nosilac tog prava, djelimično ili u cjelosti, neophodno je odraditi vinkulaciju polise u korist banke, kao izdavaoca kredita.

Vinkulirana polisa osiguranja zapravo predstavlja zalogu ili prenos prava potraživanja po osnovu naplate štete u korist trećeg lica, u ovom slučaju Banke.

Kod osiguranja nekretnina, osiguranik je vlasnik nekretnine, dok se Banka, po osnovu vinkulacije, javlja kao korisnik osiguranja. Ugovarač osiguranja je korisnik kredita – klijent banke koji uzima kredit i koji plaća premiju osiguranja.

Na koji iznos – sumu osiguranja je osigurana Vaša nepokretnost?

Osnovica za obračun premije osiguranja, odnosno suma osiguranja, je građevinska vrijednost nepokretnosti. Visina premije zavisi od procijenjene građevinske vrijednosti nepokretnosti, dužine trajanja osiguranja, izabranih opasnosti koje se osiguravaju, i drugih okolnosti koje utiču na povećanje ili smanjenje rizika.

Od kojih rizika se osigurava Vaša imovina koja se vinkulira u korist banke?

Osiguranje nekretnine, uz vinkulaciju u korist banke, standardno se osigurava od osnovnih požarnih rizika: požar, udar groma, oluja, eksplozija, grad (tuča), udar sopstvenog motornog vozila, pad letjelice, manifestacije i demonstracije.

Može se ugovoriti i proširenje osiguranih opasnosti, ukoliko za to postoji interes, sa dopunskim opasnostima kao što su izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi, poplava i slično.

Šta u slučaju prijevremene otplate kredita?

U slučaju prijevremene otplate kredita, ukoliko osiguranik želi prekinuti prateću polisu, potrebno je da pribavi potvrdu o izmirenju duga, odnosno pisanu saglasnost Banke da se može prekinuti polisa osiguranja, kao i potvrdu o devinkulaciji, ovjerenu od strane Banke. Kompletan postupak može se izvršiti u Banci, a takođe, osiguranik na istom mjestu može zaključiti i novu polisu osiguranja ili odabrati drugi paket osiguravajućeg pokrića koji najviše odgovara njegovim potrebama.

Dodatne pogodnosti: Plaćanjem premije odjednom u cjelosti, klijent ostvaruje pravo na popust od 10%.

Nakon zaključenja ugovora o zastupanju u osiguranju između Lovćen osiguranja AD i CKB-a, ovo osiguranje, koje je, kao i do sada, dostupno u svim poslovnicama Lovćen osiguranja AD, može se zaključiti i u poslovnicama CKB-a širom Crne Gore.

Check Also

Crnogorski elektroprenosni sistem dijeli dividendu od preko 7,4 miliona eura

Održana je deveta vanredna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema, kojom je predsjedavao v.d. izvršnog direktora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *