Ove godine u državnoj upravi biće zapošljeno 845 službenika

U toku 2020. godine planira se zapošljavanje 845 državnog službenika, odnosno namještenika, od čega 638 na neodređeno vrijeme i 207 na određeno vrijeme, navodi se u Kadrovskom planu organa centralne državne uprave, kojeg Portal Analitika objavljuje.

Tokom ove godine, u Vladi je planirano zapošljavanje 220 pripravnika od čega 44 sa visokim obrazovanjem, 50 sa višim obrazovanjem i 126 sa srednjim obrazovanjem.

KO TRAŽI NAJVIŠE SLUŽBENIKA

Najviše službenika od svih uprava, na opšte iznenađenje, traži Poreska uprava 69, od čega 47 na neodređeno vrijeme, dok je na visokom drugom mjestu Uprava za nekretnine koja bi zaposlila 59 činovnika, od čega 54 na neodređeno vrijeme.

Uprava za inspekcijske poslove traži 39 novih inspektora, Uprava policije planira zapošljenje 36 službenika, dok Uprava za izvršenje krivičnih sankcija želi da uposli 34 zatvorska policajca.

Od velikih ministarstava, Ministarstvo finansija planira da zaposli 68 službenika, Ministarstvo odbrane 39, a Ministarstvo održivog razvoja i turizma 86, od čega 32 na neodređeno vrijeme.

Kabinet premijera planira da zaposli 13 službenika, a generalni sekretarijat Vlade njih 28. Zanimljivo je da Uprava za šume traži 20 novih lugara i sve bi zaposlila za stalno.

SISTEMATIZACIJA

Podaci koje prezentujemo pokazuju da Vlada ne zapošljava preko svake mjere no da vodi računa o sistematizaciji.

Tako je prema podacima za 2019. godinu ukupan broj sistematizovanih radnih mjesta u organima državne uprave 13.288, a ove godine je za 23 manje, odnosno sistematizovano je 13.265 radnih mjesta.

U organima državne uprave, tokom 2019. godine je radilo ukupno 10.706 službenika i namještenika dok će ove godine ukupno raditi 10.539 činovnika.

Ukupan broj radnih mjesta koja su planirana za zapošljavanje Kadrovskim planom organa državne uprave, Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore za 2020. godinu uključuje i radna mjesta za koja je postupak popune u toku.

Za 2020. godinu nije planirano stavljanje državnih službenika, odnosno namještenika na raspolaganje Upravi za kadrove za potrebe internog tržišta rada.

“U 2020. godini 119 radnih mjesta će biti ukinut o zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa državnih službenika, odnosno namještenika, uz isplatu otpremnine. Istovremeno, 68 službenika će otići u penziju”, konstatuje se u Kadrovskom planu.

UPRAVA POLICIJE

U Kadrovskom planu je dat i pregled koliko koja institucija zapošljava službenika.Tako je u Upravi policije ukupno je sistematizovano radnih mjesta za 4.820 službenika.

“Ukupan broj zaposlenih izvršilaca je 4.282 od čega na neodređeno vrijeme 4.223, a na određeno 59. U 2020. godini planirano je zapošljavanje 36 državnih službenika, od čega 35 na neodređeno vrijeme i jedan službenik na određeno vrijeme. U 2020. godini jedan službenik će ispuniti uslov za odlazak u penziju i nema službenika koji će biti stavljeni na raspolaganje Upravi za kadrove. U Upravi policije planirano je zapošljavanje 139 pripravnika od čega 50 sa višim obrazovanjem i 89 sa srednjim obrazovanjem”, navodi se u Kadrovskom planu.

MLADI ŽELE DRŽAVNI POSAO

Ovakav Kadrovski plan Vlade svakako će obradovati mlade i obrazovane ljude koji mahom žele da rade u organima državne uprave.

Prema ranijim podacima Ministarstva prosvjete, dvije trećine mladih svoju karijeri vidi u državnoj upravi, a mnogo manji broj želi da razvija svoj biznis ili radi kod privatnika.

Mladi i njihovi roditelji, prema istim podacima, imaju percepciju javne uprave kao apsolutno sigurne, a privatnog biznisa kao apsolutno nesigurnog gdje se ne poštuju radnička prava.

Sindikati su otišli korak dalje pa je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković kazao da su radnici u državnim firmama u povlašćenom položaju u odnosu na one koji rade kod privatnika.

Zanimljivo je da Kadrovski plan Vlade, iako je bio završen 12. februara, još uvijek nije zvanično objavljen.

Check Also

Elektroprivreda će tražiti preuzimanje Kombinata aluminijuma

Iz Elektroprivrede (EPCG) razmišljaju o preuzimanju upravljanja Kombinatom aluminijuma (KAP) čime bi garantovali zarade zaposlenima …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *