Uvoz četiri puta veći od izvoza

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore u januaru 2020. godine, prema preliminarnim podacima MONSTAST-a iznosila je 170 miliona eura, što ukazuje na rast od 8,3 odsto u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

“Izvoz robe imao je vrijednost od 31,2 miliona eura, a uvoz 138,8 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 10,8 odsto, a uvoz veći za 7,7 odsto. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 22,5 odsto i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 21,9 odsto”, saopšteno je iz MONSTAT-a.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 8,9 miliona eura (koji čine: Električna energija – 7,4 miliona eura, Nafta i naftni derivati – 974 hiljada eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 28,2 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 8,4 miliona eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 6,8 milionba eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (7,3 miliona eura), Slovenija (5,7 miliona eura) i Mađarska (tri miliona eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (21,5 miliona eura), Kina (14,8 miliona eura) i Njemačka (12,8 miliona eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Check Also

Da li će kuća postati novo radno mjesto?

Kako je koronavirus počeo obilaziti svijet, tako se ogromna radna snaga prvi put našla duže …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *