Svi sa orto-foto snimka moći će da se legalizuju

Vlada bi u prvoj polovini marta trebalo da utvrdi predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, nakon toga će biti upućen poslanicima na usvajanje i čim bude objavljen u Službenom listu svi koji nijesu to učinili mogu početi da podnose zahtjeve za legalizaciju bespravnih objekata, saopštio je Refik Bojadžić, generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore, piše Dan.

Zakon se mijenja između ostalog i zbog roka za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata koji je istekao 16. jula 2018. godine.

Sredinom decembra 2018. godine Zajednica opština Crne Gore je zatražila novi rok za predaju zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata.

Bojadžić je naveo da sada u zakonu rok za legalizaciju objekata neće biti ograničen, ali da će zahtjeve moći podnijeti samo vlasnici čiji se objekti nalaze na orto-foto snimku.

Oni vlasnici koji su objekte izgradili ili dogradili i nadgradili nakon završenog orto-foto snimka neće moći podnositi zahtjeve za legalizaciju.

Da ovi vlasnici budu isključeni iz postupka legalizacije predložio je i odbor za planiranje prostora Zajednice opštine Crne Gore koji je Ministarstvu održivog razvoja i turizma uputio izjašnjenje na izmijenjeni zakon.

Sugestije koje su upućene ministarstvu, kako navodi Bojadžić, uglavnom su pojašnjenja normi radi lakše primjene u praksi.

Među najznačajnim sugestijama koje su uputili ministarstvu, Bojadžić navodi da su predložili da jedinica lokalne samouprave, u zavisnosti od vrste objekta i načina plaćanja, može umanjiti naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Tako je predloženo da jedinica lokalne samouprave do 100 posto može umanjiti naknadu za komunalno opremanje investitorima za objekte u biznis zonama, zatim za vjerske objekte i za objekte koji su namijenjeni za zapošljavanje više od deset zaposlenih.

Takođe, naknada za komunalno opremanje do 100 posto može biti umanjena za objekte koji su namijenjeni za proizvodnju, preradu odnosno skladištenje, zatim za servise odnosno zanatstvo i za podzemne etaže.

Za izgradnju odnosno obnovu objektima na starim temeljima i rekonstrukciju postojećih objekata koji su upisani u Registar kulturnih dobara naknada za komunalno opremanje se može umanjiti do 80 odsto, za terase, lođe balkone, verande otvorene galerije planirano je umanjenje naknade za 75 odsto, za potkrovlja 70 odsto, dok je za solarni kolektor za potrebe objeda do 200 eura po kvadratu najviše do 50 odsto obračunate naknade.

Listu za bespravne objekte utvrditi u roku od pola godine

Refik Bojadžić ukazuje da su Ministarstvu predložili da se lokalnim samoupravama poveća rok za utvrđivanje liste za bespravne objekte za koje nije podnijet zakon za legalizaciju sa 60 dana na šest mjeseci.

“Propisani rok treba korigovati iz razloga što su kadrovski kapaciteti nadležnih organa loklane uprave i opremljenost njihova savremenom računarskom tehnikom relativno skromni za veoma obimnu sistematizaciju podataka koji se odnose na preklapanje podataka iz orto-foto snimka i primljenih zahtjeva za legalizaciju”, piše u sugestiji odbora za planiranje prostora.

Odbor je predložio i da se lokalnim samoupravama omogući da obavještenja da je pokrenut postupak za legalizaciju bespravnih objekata umjesto u roku od 15 dana dostavljaju u roku od 60 dana, od dana prijema zahtjeva za legalizaciju bespravnog objekta.

Check Also

U Podgorici uhapšen osnivač Terraform Labsa – Do Kwon

Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore je objavio na svom tviter nalogu da je podgorička policija …

Leave a Reply

Your email address will not be published.