Nova banka zapošljava: Direktor Odjeljenja za upravljanje sredstvima

Nova banka oglašava radno mjesto:

Direktor Odjeljenja za upravljanje sredstvima

Radne obaveze i dužnosti:

 • planiranje likvidnosti i rezervi likvidnosti
 • operativno upravljanje likvidnošću Banke
 • nadzor novčanog gotovinskog i bezgotovinskog toka
 • organizovanje, koordiniranje i nadziranje pravilnog, pravovremenog i sigurnog odvijanja poslovnih procesa iz poslovnog područja
 • upravljanje aktivnostima trgovanja devizama i efektivom, derivativnim i instrumentima tržišta novca te  nevlasničkim hartijama od vrijednosti s ciljem upravljanja likvidnošću i rezervama likvidnosti
 • upravljanje aktivnostima kupovine i prodaje efektivnog domaćeg i stranog novca
 • upravljanje aktivnostima vezano za ulaganja u fondove za upravljanje imovinom
 • uspostavljanje i održavanje primjerenog sistema internih cijena
 • formiranje kursne liste Banke i kursne liste za strane valute
 • upravljanje aktivnostima u izradi poslovnog i finansijskog plana te izvještavanje o realizaciji
 • upravljanje aktivnostima u izradi planova likvidnosti na osnovu planiranih veličina izvora i sredstava organizacionih jedinica u cilju osiguravanja efikasnog upravljanja likvidnošću
 •  dnevno/operativno upravljanje novčanim sredstvima (domaća i strana valuta)
 • upravljanje rezervama likvidnosti i predlaganje kvaliteta rezervi likvidnosti upravljanje rizikom likvidnosti/finansiranja u skladu s internim i ekstrenim propisima te procedurama i uputstvima centralne funkcije za upravljanje rizicima
 • osiguranje podloga za prijavu osiguranja vrijednosti u transportu i trezoru u skladu s internim i ekstrenim propisima te procedurama i uputstvima centralne funkcije za ugovaranje

Neophodne kvalifikacije: Visoka stručna sprema

Radno iskustvo: 36 mjeseci

Znanja i vještine neophodne za ovu poziciju:

 • poznavanje rada na računaru
 • odlicno znanje engleskog jezika

Biografije slati na mail adresu: [email protected]

Uz prijavu obavezno navesti za koju poziciju konkurišete. 

Rok za slanje prijava je do 28.02.2020.

Check Also

Vladimir Lučić: Do 2023. Telekom će vrijedjeti više od četiri milijarde eura

Nova razvojna strategija i investiciona politika “Telekom Srbija grupe” pokazale su se kao ispravne, što …

One comment

 1. Hahahaha upravljanje sredstvima, pa to je tako arhaična pozicija u bankama da konkurs govori sve što se treba znati.

  Prođoše li ona dva mjeseca guvernera da objavi ko su vlasnici iz Majamija i Delavera, fizička lica i kako je kontrolisao poreske prijave u saradnji sa matičnim poreskim jurisdikcijama?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *