Nova banka zapošljava: Direktor Odjeljenja za upravljanje sredstvima

Nova banka oglašava radno mjesto:

Direktor Odjeljenja za upravljanje sredstvima

Radne obaveze i dužnosti:

 • planiranje likvidnosti i rezervi likvidnosti
 • operativno upravljanje likvidnošću Banke
 • nadzor novčanog gotovinskog i bezgotovinskog toka
 • organizovanje, koordiniranje i nadziranje pravilnog, pravovremenog i sigurnog odvijanja poslovnih procesa iz poslovnog područja
 • upravljanje aktivnostima trgovanja devizama i efektivom, derivativnim i instrumentima tržišta novca te  nevlasničkim hartijama od vrijednosti s ciljem upravljanja likvidnošću i rezervama likvidnosti
 • upravljanje aktivnostima kupovine i prodaje efektivnog domaćeg i stranog novca
 • upravljanje aktivnostima vezano za ulaganja u fondove za upravljanje imovinom
 • uspostavljanje i održavanje primjerenog sistema internih cijena
 • formiranje kursne liste Banke i kursne liste za strane valute
 • upravljanje aktivnostima u izradi poslovnog i finansijskog plana te izvještavanje o realizaciji
 • upravljanje aktivnostima u izradi planova likvidnosti na osnovu planiranih veličina izvora i sredstava organizacionih jedinica u cilju osiguravanja efikasnog upravljanja likvidnošću
 •  dnevno/operativno upravljanje novčanim sredstvima (domaća i strana valuta)
 • upravljanje rezervama likvidnosti i predlaganje kvaliteta rezervi likvidnosti upravljanje rizikom likvidnosti/finansiranja u skladu s internim i ekstrenim propisima te procedurama i uputstvima centralne funkcije za upravljanje rizicima
 • osiguranje podloga za prijavu osiguranja vrijednosti u transportu i trezoru u skladu s internim i ekstrenim propisima te procedurama i uputstvima centralne funkcije za ugovaranje

Neophodne kvalifikacije: Visoka stručna sprema

Radno iskustvo: 36 mjeseci

Znanja i vještine neophodne za ovu poziciju:

 • poznavanje rada na računaru
 • odlicno znanje engleskog jezika

Biografije slati na mail adresu: [email protected]

Uz prijavu obavezno navesti za koju poziciju konkurišete. 

Rok za slanje prijava je do 28.02.2020.

Check Also

Centralna banka sprema nove mjere

Centralna banka (CBCG) priprema nove mjere koje bi trebalo da građanima i privredi pomognu u …

One comment

 1. Hahahaha upravljanje sredstvima, pa to je tako arhaična pozicija u bankama da konkurs govori sve što se treba znati.

  Prođoše li ona dva mjeseca guvernera da objavi ko su vlasnici iz Majamija i Delavera, fizička lica i kako je kontrolisao poreske prijave u saradnji sa matičnim poreskim jurisdikcijama?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *