Za autoput isplaćeno 547,87 miliona eura

Iz kredita kineske Exim banke je od početka izgradnje auto-puta Bar – Boljare do kraja prošle godine isplaćeno 751,57 miliona USD, odnosno 547,87 miliona eura – saopštio je generalni direktor Direktorata za državni trezor u Ministarstvu finansija Dragan Darmanović.

– Povlačenje sredstava iz kredita sa kineskom Exim bankom nastaviće se i u ovoj godini – rekao je Darmanović agenciji Mina biznis.

Podsjetio je da je ukupno ugovorena vrijednost radova za izgradnju prioritetne dionice autoputa Smokovac – Uvač – Mateševo utvrđena ugovorom o projektovanju i izgradnji autoputa, zaključen između Ministarstva saobraćaja i kineske kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC) i iznosi 809,6 miliona eura.

Od toga se 85 odsto ukupnog iznosa, odnosno 688,2 miliona eura obezbijeđeno kroz zajam sa kineskom Exim bankom, dok je 15 odsto, odnosno 121,4 miliona eura predviđeno iz državnog budžeta ili drugih izvora finansiranja.

Darmanović je, kada je u pitanju javni dug kazao da se u ovoj godini očekuje njegovo opadanje.

– Predviđa se da će javni dug na kraju godine iznositi 3,67 milijardi EUR, odnosno 73,1 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), od čega će državni iznositi 3,56 milijardi, odnosno 70,8 odsto BDP-a – precizirao je Darmanović.

Na kretanje duga u ovoj godini, kako je objasnio, u najvećoj mjeri uticaće planirano zaduženje po osnovu kreditnog aranžmana podržanog PBG garancijom Svjetske banke (SB), u iznosu do 250 miliona eura, kao i povlačenja iz postojećeg kredita za realizaciju projekta izgradnje auto-puta.

– PBG kreditni aranžman koristiće se za finansiranje budžeta i otplatu duga u narednoj godini – kazao je Darmanović.

Kada je riječ o narednoj godini, predviđa se da će javni dug dostići nivo od oko 3,43 milijarde eura, odnosno 65,8 odsto BDP-a, dok će državni iznositi oko 3,32 milijarde ili 63,6 odsto BDP-a.

Govoreći o emitovanju euroobveznica, Darmanović je saopštio da je Crna Gora u prošloj godini izdala domaće obveznice u najvećem iznosu i sa najdužom ročnošću do sada, što predstavlja napredak u razvoju tržišta državnih hartija od vrijednosti.

– Tom prilikom obezbijeđeno je oko 143 miliona eura. U okviru navedenog iznosa 50 miliona eura emitovano je sa godišnjom kamatom od 3,5 odsto na period od sedam godina, dok je preostalih oko 93 miliona EUR emitovano sa godišnom kamatnom stopom od tri odsto na period od pet godina – podsjetio je Darmanović.

On je kazao da je pored toga Crna Gora izdala euroobveznice u vrijednosti od 500 miliona eura, sa godišnjom kamatnom stopom od 2,55 odsto i rokom dospijeća od 10 godina.

– Ta transakcija uticala je da se vrijednost javnog duga poveća sa inicijalno planiranih 67,82 odsto BDP-a, na 79,6 odsto u prošloj godini, koliko iznosi nova projekcija – naveo je Darmanović.

Međutim, kako je dodao, prema preliminarnim podacima, na kraju prošle godine depoziti će iznositi 11 odsto BDP-a procijenjenog za ovu godinu pa će, zapravo, neto javni dug iznositi oko 69 odsto BDP-a.

– Ta transakcija će poslužiti za finansiranje otplate duga u ovoj godini, pa će shodno tome i ovogodišnje zaduženje biti manje i primarno uzrokovano zaključenjem kreditnog aranžmana uz garanciju SB, koji je namijenjen finansiranju budžeta u narednoj godini – poručio je Darmanović.

On je kazao i da je Crna Gora u pregovorima sa SB oko druge garancije zasnovane na javnoj politici (PBG).

Predstavnici SB i Crne Gore su 2018. godine počeli pregovore o zaključenju tog aranžmana, kao i ispunjenje pretpostavki za njegovu realizaciju, koje su sadržane u matrici rezultata javnih politika.

– Navedeni aranžman bi trebalo da bude odobren od SB početkom marta, nakon čega se očekuje realizacija aranžmana. Planirano je da se sredstva iskoriste za stvaranje rezerve za potrebe finansiranja budžeta i otplate duga u narednoj godini – zaključio je Darmanović.

(Pobjeda)

Check Also

Pandemija pogoršala fiskalnu poziciju

Fiskalna pozicija Crne Gore, koja je bila pogoršana i prije korona virusa, zbog velikih infrastrukturnih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *