Centralnoj banci stigle dvije ponude za reviziju imovine banaka

Centralnoj banci (CBCG) su stigle dvije ponude za konsultanta koji će biti zadužen za upravljanje projektom procjene kvaliteta imovine banaka (AQR) i to revizorske kuće “Ernest &Yang” iz Beograda i zajedno su se prijavili KPMG iz Beograda i KPMG Croatia.

Ovaj projekat je važan jer pokazuje nivo stabilnosti bankarskog sistema i da li će biti potrebna dokapitalizacija neke od banaka u Crnoj Gori.

Tender CBCG je zatvoren prošlog petka, a vrhovna monetarna institucija ima rok od šest mjeseci da odluči koga će izabrati za posao koji treba da bude okončan do 30. novembra.
Prema proceduri, kada CBCG izabere konsultanta sa njim će dati smjernice koje će sadržati uslove pod kojima komercijalne banke treba da izaberu svoje. Konsultant kojeg bude angažovala komercijalna banka treba da bude iz zemlje članice EU i da je učestvovao u najmanje dva procesa AQR-a u evropskim zemljama. Banka za taj posao ne može imati konsultanta kojeg je angažovala CBCG.

“Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac može donijeti i prije isteka roka od 180 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Procedura za izbor konsultanta koji će biti zadužen za upravljanje projektom AQR u Crnoj Gori se u potpunosti sprovodi u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. CBCG je 13. decembra prošle godine na portalu javnih nabavki objavila tendersku dokumentaciju za nabavku usluge upravljanja projektom procjene kvaliteta aktive banaka i ponude su se mogle predati zaključno sa 7. februarom, kada je izvršeno javno otvaranje ponuda. Po predmetnoj tenderskoj dokumentaciji pristigle su dvije ponude “Ernest &Yang” iz Beograda i zajednička ponuda KPMG Beograd i KPMG Croatia”, zvanični je odgovor CBCG “Vijestima”.

CBCG će konsultantu platiti za taj posao 790.000 eura, što predstavlja cjelokupan iznos njenih specijalnih rezervi.

Međunarodni monetarni fond (MMF) je u posljednjem izvještaju u oktobru prošle godine opomenuo da je to preporuka iz 2015. koja je još nije ispunjena.

“Detaljna revizija kvaliteta imovine treba da bude završena najkasnije do kraja 2020. godine kako bi pomogla da se razumije prava vrijednost imovine u bilansu stanja banaka, procjena kolaterala (uključujući nekretnine) i adekvatna rezervisanja za potencijalne gubitke. Da bi se osigurao kvalitet detaljne revizije kvaliteta imovine ona treba da se priprema pod nadzorom međunarodnih procjenjivača”, objasnili su iz MMF-a.

Viceguverner CBCG-a Nikola Fabris je nedavno “Vijestima” kazao da nema kašnjenja u završetku posla, ukazujući da je plan da se nezavisna procjena kvaliteta aktive završi do kraja 2020.

“Rezultati procjene će pokazati da li postoji neka skrivena ranjivost i da li je nekoj banci potreban dodatni kapital. U pitanju je preventivna mjera koja treba da ojača stabilnost bankarskog sistema”, istakao je Fabris

 

Check Also

United Grupa pomaže zemljama u regionu sa 3 miliona dolara, Crnoj Gori namijenjeno 250.000

United Grupa, koja posluje u sedam zemalja u regionu, u duhu solidarnosti zbog borbe sa …

2 KOMENTARI

  1. Šta će tunj tunj viceguverner u ovoj priči? Zar nije ovo odgovornost viceguvernerke? I koja od ovih kuća će potom u sljedećem koraku izabrati kuću koju podržava viceguverner, zbog privatnih interesa, za sva formalna ukrašavanja da se sakrije nerad guvernera?

  2. Mila mi te volimo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *