Štamparija Obod postala vlasnik 3,59 hiljada kvadrata zemlje

Savjet za privatizaciju pretvorio je Štampariji Obod, koja je u vlasništvu više fondova i privatnih firmi, pravo korišćenja u pravo svojine na katastarskoj parceli, za 3,59 hiljada kvadrata.

Ukupna površina parcele je 3,96 hiljada kvadrata, dok je pravo svojine prepisano za ukupno 3,59 hiljada kvadrata, prenosi Dan.

“Štamparija Obod ispunila je uslove za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, jer je u postupku privatizacije plaćena tržišna naknada u smislu člana Zakona o svojinsko-pravnim odnosima za katastarsku parcelu broj upisanu u Listu nepokretnosti Katastarske opštine (KO) Cetinje 1, u površini od 3,59 hiljada kvadrata”, piše u mišljenju Savjeta, koje je potpisao predsjednik tog vladinog tijela, Duško Marković.

Prema podacima Centralno klirinško depozitarnog društva (CKDD), vlasnici Štamparije Obod su otvoreni investicioni fond (OIF) HLT fond sa 26 odsto kapitala, zatim OIF Trend sa 24 odsto, Bull and Bear ima 20 odsto akcija, ofšor firma Alek investment holding 7,9 odsto, Igor Vojinović 5,6 odsto, a Aleksandar Jovović 4,4 odsto.

List je pretragom CKDD i Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) došao do podataka da HLT fondom upravlja Kvantum investments, čiji je vlasnik Profam koji je osnovao Žarko Novaković.

Kada je u pitanju Trend, njime upravlja Butterfly finance, čiji je stopostotni vlasnik Zetagradnja, koju kontroliše Blagota Radović.

Investiciono društvo Bull and Bear kontroliše Aleksandar Jovović, a on, prema ranijim pisanjima domaćih medija, upravlja i ofšor firmom Alek investment holding.

Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine omogući će vlasnicima Štamparije Obod da za kredite i pozajmice mogu da založe imovinu tog preduzeća. Sada u katastru imaju pravo korišćenja, dok se pravo svojine vodi na Prijestonicu Cetinje.

Check Also

Otvorena renovirana ekspozitura Podgoričke banke u Moskovskoj ulici u Podgorici

Nakon uspješno realizovanih radova na adaptaciji objekta i njegovom opremanju, ekspozitura Podgoričke banke u Moskovskoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *