Maketa budućeg hotela Kraljičina plaža

U hotel Kraljičina plaža planirano ulaganje od 11,6 miliona eura

U hotel Kraljičina plaza Budva u tekućoj godini trebalo bi da bude investirano 11,62 miliona eura koliko iznosi ulaganje u prvu fazu projekta koji čine: iskopi, šipovanje i betonska konstrukcija, navodi se u informaciji o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu aneksa br. 1 ugovora o zakupu hotela Kraljičina plaža u periodu od 2016. do 2019, piše Pobjeda.

U ovom dokumentu koji je u četvrtak usvojila Vlada se kaže da su to podaci dobijeni od investitora Adriatik propertisa.

Ovim izvještajem će se uskoro baviti i skupštinski privremeni odbor koji je formiran za praćenje realizacije ovog i ugovora o zakupu ostrva Mamula Herceg Novi.

U dijelu koji se odnosi na tekuću godinu navodi se takođe da je investitor saopštio da su za naredni period ugovorene obaveze u cilju završetka i kompletiranja dizajnerske dokumentacije u ukupnom iznosu od 406.000 eura.

Ugovor o zakupu hotela Kraljičina plaža zaključen je u januaru 2007. a aneks broj 1 ugovora usvojen je na sjednici Skupštine Crne Gore 29. decembra 2015. usvajanjem odluke.

Odlukom je određeno da se aneks prihvata pod uslovom da se izgradnja hotela Kraljičina Plaža završi najkasnije tri godine nakon dobijanja dozvole, odnosno stvaranja neophodnih administrativnih preduslova od strane nadležnih organa države Crne Gore.

Adriatic propreties podnio je prijavu gradnje prvog novembra 2019, kada su se. kako se takođe navodi u dokumentu, stekli uslovi za početak investicionih aktivnosti a samim tim i za pripremu i dostavljanje izvještaja o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu aneksa za period 2016 — 2019. godine.

Period trajanja zakupa je definisan u odnosu na datum stupanja na snagu ugovora, i prvobitno je bio na 30 godina a naknadno aneksom promijenjen na 42 godine.

Zakupac je obavezan da u hotelski kompleks koji obuhvata hotele Kraljičina Plaža, Sveti Stefan i Miločer, investira ne manji iznos od 110 miliona eura.

“Prijava gradnje je podnijeta u novembru 2019. a prema pratećoj dokumentaciji vrijednost radova iznosi 63.731.494 eura. Rok za završetak radova je tri godine od dana dobijanja građevinske dozvole, odnosno prijave radova. S obzirom da je do sada u hotele Aman, Sveti Stefan i Vila Miločer uloženo 80 miliona eura, očekivanje je da minimalni iznos investicije od 110 miliona bude premašen”, konstatovano je u informaciji.

Po navodima investitora, kako se ističe, planirana investicija u Kraljičinu plažu iznosiće i do 73 miliona eura, od kojih je za izradu projektne dokumentacije, dizajna i plaćanje drugih konsultanata u fazi projektovanja izdvojeno 4,9 miliona.

“Iznos od 52,67 miliona eura predviđen je za grube i fine građevinske radove i ugradnu opremu, a iznos od 15,43 miliona eura za FF&E i neugradnu opremu. Investicijom je predviđena izgradnja hotela kategorije 5 zvjezdica sa 126 smještajne jedinice, od čega 43 jednokrevetnih, 44 dvokrevetnih, 31 trokrevetnih, 4 četvorokrevetnih, dva petokrevetnih i dva šestokrevetnih smještajnih jedinica”, ističe se u izvještaju.

U ovom Vladinom dokumentu podsjeća se na sve obaveze investitora od 2016. do početka tekuće godine, ne samo po ugovoru nego taksativno i po aneksu.

“U 2016. u izradu projektne dokumentacije i dizajn uloženo je 870.901 eura. Godinu kasnije 1.438.861 eura dok je u Preview centar uloženo 160.434 eura. U 2018.godini u izradu projektne dokumentacije i dizajn uloženo je 949.447 eura dok je u trafostanicu koja će napajati novi objekat i ostale objekte koji sada postoje na lokaciji uloženo 74.705, Pored toga u 2018. uklanjanjen je stari objekat čiji trošak je bio 221.884 eura. U 2019. u izradu projektne dokumentacije i dizajn uloženo je 723.797 eura”, navodi se, između ostalog, u ovoj informaciji.

Od potpisivanja ugovora, odnosno donošenja odluke, u realizaciju projekta, po podacima koje je dostavio investitor, utrošeno je, kako takođe stoji u dokumentu, ukupno 4.218.147 eura.

“Imajući u vidu da je projekat još u fazi planiranja, sredstva su većinom utrošena za izradu projekata, nabavku opreme, pripremne radove kao i angažovanje domaćih i stranih konsultanat”, objašnjeno je u izvještaju.

U skladu sa ugovorom, kao i Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, nosioci projekta izgradnje hotela Kraljičina Plaža su HTP Miločer, kao zakupodavac i vlasnik zemljišta i Adriatic Properties zakupac i investitor.

Check Also

Anžur u ponedjeljka počinje posao u To Montenegro

Slovenac Mark Anžur upisan je u Centralni registar privrednih subjekata kao novi izvršni direktor nacionalne …

Leave a Reply

Your email address will not be published.