RWC Asset Management LLP smanjio vlasnički udio u Addiko banci

Londonski RWC Asset Management LLP smanjio je vlasnički udio u Addiko banci. Kako se navodi u saopštenju, kompanija koja je imala 4,62 odsto dionica u Addiko banci smanjila je svoj vlasnički udio na 3,98 procenata.

Pored londonske kompanije, vlasnici dionica Addiko banke su i Wellington Management Group LLP sa sjedištem u Bostonu, koji ima 7,18 odsto dionica. Udio od 4,62 odsto akcija banke ima i SEB Investment Management AB iz Švedske.

Nakon što je ova banka sa inicijalnom javnom ponudom (IPO) izašla na Bečku berzu u vlasnike se upisao i Brandes Investment Partners, SAD, koji je stekao 5,21 posto deonica Addiko banke.

Check Also

Bankar.me intervju: Dr Duško Bodroža, naučni saradnik na Insititutu ekonomskih nauka u Beogradu

Dosadašnja praksa privlačenja stranih direktnih investicija bazirana na davanju različitih subvencija i brojnim jpovlasticama stranim …

Leave a Reply

Your email address will not be published.