Loukosteri povećali broj turista i produžili sezonu

Niskotarifne avio-kompanije nesumnjivo su podstakle crnogorsku turističku privredu, a podaci Monstata potvrđuju daje uvođenje niskotarifhih avio-kompanija rezultiralo povećanjem broja turista i ostvarenih noćenja sa tržišta sa kojih su letovi uvedeni, što će vjerujemo biti rezultat uvođenja i novih linija, poručeno je iz Ministarstva turizma.

Trenutno ka i iz Crne Gore letove realizuje devet niskotarifnih avio-kompanija, a u kompaniji Montenegro erlajnz smatraju da generalno niskotarifni prevozioci u odnosu na regularne, redovne prevoznike imaju potpuno drugačiji koncept poslovanja i da direktno nijesu konkurenti nacionalnoj avio-kompaniji.

-Niskotarifne ili lou kost avio-kompanije nesumnjivo su podstakle crnogorsku turističku privredu, pozitivno uticale na produženje turističke sezone, prihode i zaposlenost, kao i obezbjeđivanje marketinške “vidljivosti” Crne Gore, što je potvrdilo stav i politiku M inistarstva turizma u čijoj koordinaciji su ove avio-kompanije i došle na tržište Crne Gore, kazali su Pobjedi iz Ministarstva turizma.

Predstavnici Ministarstva su podsjetili daje ovaj Vladin resor sa ciljem približavanja Crne Gore emitivnim turističkim tržištima.zapadne i sjeverne Evrope, otpočeo aktivnosti na uvođenju niskotarifnih avio-kompanija na crnogorsko tržište, kao i pregovore sa tada vodećim avio-kompanijama.

-Analiza uticaja uvođenja lou kost avio-kompanija na crnogorsko tržište, koju je tada uradilo Ministarstvo turizma, pokazala je da će njihov ulazak dovesti do rapidnog povećanja cjelokupnog tržišta avio-saobraćaja prema i iz Crne Gore, rekli su predstavnici Ministarstva.

Irska niskotarifha avio-kompanija Ryanair je prva kompanija koja je 2013. otpočela poslovanje na crnogorskim aerodromima, a nakon ove kompanije, 2016. postignuti su dogovori o saradnji i sa britanskom lou kost kompanijom Easy Jet, a potom i sa mađarskom kompanijom Wizzair. Potom su uslijedili ugovori i sa kompanijama Fly Dubai, Lauda Motion, Pobeda, Eurowings, Norwegian Air Shuttle, Transavia France. U Ministarstvu turizmasmatraju da povezivanje Crne Gore direktnim letovima sa značajnim emitivnim tržištima predstavlja jednu od najboljih mogućnosti za stabilno povećanje broja stranih gostiju, koji dolaze iz zapadne, sjeverne i potencijalno istočne Evrope.

-Jednako značajan je i generalan uticaj na turističku privredu, kao i uloga niskotarifnih kompanija, kao katalizatora za produženje turističkih sezona kako na jugu, tako i sjeveru Crne Gore, rekli su iz Ministarstva.

Predstavnici ovog Vladinog resora su naveli da shodno važećoj Strategiji razvoja turizma, dostupnost Crne Gore kao turističke destinacije predstavlja jedan od najvažnijih faktora uspjehaturističke privrede. Do 2013. avio-dostupnost Crne Gore bila je zasnovana na poslovanju komercijalnih avio-prevoznika i čarter avio-kompanija, koje su avio-saobraćaj dominantno realizovale tokom par mjeseci ljetnje sezone.

-Dolaskom niskotarifnih avio-kompanija na crnogorsko tržište evidentna je bolja dostupnost Crne Gore prioritetnim ali i nekim novim emitivnim tržištima koja pokazuju potencijal, kazali su predstavnici Ministarstva.

Prema njihovim riječima letovi loukosterima se prema većem broju destinacija realizuju tokom cijele godine, odnosno tokom minimum IATA ljetnje sezone (aprilnovembar) što je od posebne važnosti za smanjenje sezonalnosti, jednog od glavnih izazova u turizmu mediteranskih destinacija.

-Niskotarifne avio-kompanije od 2013. imaju veliki uticaj na crnogorsku turističku privredu i ostvaruju jak uticaj na produženje turističke sezone. Većina niskotarifnih avio-kompanija koje su prisutne u Crnoj Gori realizuju letove duže od špica Ijetnje sezone (jun-jul-avgust), pa samim tim pozitivno utiču na produženje turističke sezone, što je jedan o naših prioriteta, saopšteno je iz Ministarstva.

(Cijeli tekst u Pobjedi)

Check Also

Popunjenost smještajnih kapaciteta u Kotoru na 92 odsto u odnosu na 2019.

U Kotoru je do danas ostvareno oko 92 odsto turističkog prometa iz 2019. godine, kazao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *