Stiglo 29 novih amandmana na budžet

Na prijedlog zakona o budžetu za narednu godinu, o kome je završena rasprava u parlamentu i Čekaše izjašnjavanje, stiglo je još 26 amandmana. O njima bi danas trebalo da se izjasni i skupštinski Odbor za ekonomiju.

Danijela Pavićević i Srđan Milić(SNP) dostavili su 20 amandmana, Draginja Vuksanović, Džavid Sabović, Ranko Krivokapić i Raško Konjević(SDP) pet i jedan Nikola Rakočević (DPS), Boris Mugoša (SD), Adrijan Vuksanović (HGI), Andrija Nikolić (DPS) i Nedžad Drešević (BS).

Podsjetimo da je ranije Ministarstvo finansija dostavilo amandmane koje je odbor podržao, a kojima se budžetska rezerva povećava za 66 miliona eura za potrebe konsolidacije Montenegro erlajnza, a istovremeno se izvorni prihodi povećavaju za isti iznos. Iznos garancija se takođe povećavaza27,25 miliona, koliko se mora platiti za palu garanciju za budvanski kolektor. Odluka o zaduživanju se takođe mijenjazbogovihgarancija. Iz tekstualnog dijela budžeta maknute su cifre koje su se odnosile na iznos depozita i novca koji će biti povučen od Eksim banke. Kod Fonda rada je iznos od 250 hiljada eura prebačen sa stavke otpremnine na garantovane zarade. Za DRI je povećan iznos za 175 hiljada eura, Agenciji za zaštitu prirode predviđa se dodatnih 250 hiljada za monitoring kvaliteta vazduha, a iznos za izgradnju ulica u Tivtu povećava se za 10 hiljada.

SDP I VLADAJUĆA KOALICIJA

Poslanici SDP kroz amandmane predlažu da svi osnovci dobiju besplatne udžbenike, pa da se doda 4,5 miliona eura Zavodu za udžbenike. Za toliko, kako navode, treba smanjiti rashode za usluge koji su koncipirani na 91,4 miliona eura. U obrazloženju navode da bi usvajanjem predloženog amandmana bila suštinski ispunjena ustavna odredba daje osnovno obrazovanje besplatno, a svi đaci u crnogorskim osnovnim školama od narednog 1. septembra dobili besplatne udžbenike.

Predlažu i da se poveća iznos za zarade Uprave policije sa 60.056.171 na 66.061.788 eura.U obrazloženju se navodi da više od tri hiljade ovih službenika ima do 400 eura. Predlažu takođe da se ostali transferi institucijama u pomorstvu i civilnom vazduhoplovstvu smanje sa 29.300.000 na 23.294.382 eura. Drugim amandmanom predlažu da se ostali transferiu ovom sektoru smanje na 18.393.812 eura.

Predlažu da se doprinosi za zdravstvo na teret poslodavaca povećaju sa 109.058.222 na 119.964.410 eura. U obrazloženju navode da ne može prosječna zarada u zdravstvu biti na nivou državnog prosjeka, jer ti ljudi ne rade prosječan već izuzetan i za sve nas posebno važan posao. Takođe su predložili da se iz budžetskih rezervi lOOhiljađaeuraizdvoji za organizaciju manifestacije “Beer fest na Cetinju, kao i da se 300 hiljada eura izdvoji za izradu tehničke dokumentacije i rekonstrukciju objekta u Kolašinu u kome je u novembru 1943. godine održano zasijedanje ZAVNO za Crnu Goru i Boku.

Iz vladajuće koalicije podnijeli su još jedan novi amandman da se iz budžetske rezerve izdvoji 44 hiljade eura kao kontribucija za članstvo u regionalnoj kancelariji za saradnju mladih (RYCO) koju su osnovale vlade Crne Gore, Srbije, Albanije, BiH, Kosova, Sjeverne Makedonije u okviru Berlinskogprocesa 2016.

Poslanici SNP predlažu da se poveća iznos za bruto zarade u zdravstvu sa 113 na blizu 120 miliona eura. Takođe predlažu da se ostali transferi za pomorstvo i civilno vazduhoplovstvo smanje sa 29,3 na 22,4 miliona. Predlažu i da se rashodi za usluge Ministarstva finansija smanje sa 880.620 na 480.620 eura. Takođe, predlažu smanjenje stavki za usluge Savjetu za privatizaciju sa milion na 10 hiljada eura, a službi predsjednika države sa 100 hiljada na 53 hiljade eura. Smatraju takođe da 600 hiljada za usluge Poreskoj upravi treba smanjiti na 400 hiljada, Ministarstva vanjskih poslova prepolove sa 200 na 100 hiljada, Upravi za dijasporu sa 203.573 na 103.573 eura, Narodnom muzeju sa 200.000 na 100 hiljada, Nacionalnoj turističkoj organizaciji sa 1,6 miliona na 400 hiljada eura, Ministarstvu javne uprave sa 708.400 na 400.000 eura, Upravi za kadrove sa 240.000 na 120 hiljada eura, Agenciji za sprečavanje korupcije sa 40.000 na 15.000 eura i sa 28.000 na 15.000, Agenciji za nacionalnu bezbjednost sa 78.700 na 50.000 eura i sa 50.000 na 30.000 eura, a službena putovanja sa 67.850 eura na 50.000 i Agenciji za zaštitu ličnih podataka sa 12.000 eura na pet hiljada eura. Sva ova smanjenja predlažu da se prebace na povećanje bruto zarada u zdravstvu. Poslanici SNP su takođe predložili da se prihodi od PDV planirani na 709.450.520 povećaju na809.450.519 eura, a da se pozajmice i krediti sa 100 miliona smanje na jedan euro.

Check Also

Skandinavija, mit o jednakosti

Skandinavske zemlje odlikuje velika ekonomska jednakost. U skandinavskim zemljama nije moguće ostvariti ogromno lično bogatstvo. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *