Cetinje želi sertifikat za bolji poslovni ambijent

Cetinje je ušlo u proces sertifikacije opština i gradova po mjeri privrede,a riječ je o jedinstvenom programu za evaluaciju i unapređenje uslova za poslovanje na lokalnom nivou.

Kako je saopšteno na sastanku predsjednika Privredne komore Crne Gore Vlastimira Golubovića sa gradonačelnikom Prijestonice Aleksandrom Kašćelanom, program sertifikacije daje opštinama i gradovima plan reformi i jasne smjernice kako da kreiraju dobru poslovnu klimu i uvedu međunarodno priznate standarde efikasne i transparentne lokalne administracije.

Prema riječima predsjednika Golubovića, posjeta je dio redovnih programskih aktivnosti Komore u cilju razvijanja institucionalnog partnerstva sa donosiocima odluka na lokalnom nivou, koje je utemeljeno Zakonom o Privrednoj komori, usvojenom krajem 2017. godine .

On je upoznao gradonačelnika sa aktivnostima Komore na unapređenju ambijenta za poslovanje, prije svega uticajem na regulatorni okvir. Predstavnici Komore su članovi u Vladinim komisijama, savjetima, te u radnim grupama za donošenje propisa od uticaja na poslovanje privrede.

Istakao je značajnu ulogu Komore u promociji privrede kroz projekte Dobro iz Crne Gore, Kupujmo domaće i Domaći ukusi, te organizacijom predstavljanja na sajmovima i poslovnim forumima.

Posebno je apostrofirao ulogu Privredne komore u reformi obrazovnog sistema, a naročito u implementaciji dualnog obrazovanja, u čijih 25 obrazovnih programa je uključeno više od 800 učenika iz 20 opština. U Prijestonici Cetinje, u dualni sistem je uključeno 10 učenika kod četiri poslodavca, pa ima prostora za njegovu dodatnu promociju.

“Naš Sektor za obrazovanje je spreman da promoviše prednosti dualnog obrazovanja u školama na Cetinju”, kazao je predsjednik Komore.

Gradonačelnik Kašćelan je podržao ovu ideju.

“Takvu promociju mogli bismo da organizujemo u prostorijama našeg Biznis centra i da je ciljano usmjerimo ka učenicima završnih razreda škola”, rekao je Kašćelan.

Prostor za saradnju Komore i Biznis centra postoji i u neformalnom obrazovanju, odnosno, zajedničkoj organizaciji seminara i radionica. Ovaj centar planira organizaciju obuka kako bi doprinio unapređenju postojećih i osnivanju novih biznisa, te projekte u cilju zapošljavanja mladih. Takođe je u Biznis centru predviđeno formiranje laboratorije, u kojoj bi se proizvođačima pršute i sira omogućila sertifikacija njihovih proizvoda.

Gradonačelnik se osvrnuo na projekat Komore, resornih ministarstava i IRF-a “Domaći ukusi” koji potencira vezu proizvođača hrane sa hotelijerima i restoraterima, a u okviru kojeg će se, od 20. do 22. decembra, u Nikšiću održati veliki sajam.

“Želimo da budemo među opštinama koje će imati BFC sertifikat i radimo na ispunjenju kriterijuma. Pred donošenjem smo Strateškog plana razvoja i nadam se da ćemo ga usvojiti do kraja januara”, rekao je Kašćelan.

Prema podacima Poreske uprave, završne račune za 2018. u Prijestonici Cetinje je predalo 385 privrednih subjekta, što je 10 odsto više nego prethodne godine. Najveći broj ih je registrovano za poslove trgovine 158 (41,0%), prerađivačke industrije 65 (16,9%), saobraćaja i skladištenja i pružanja usluga, smještaja i ishrane po 33 (8,6%). Zapošljavali su ukupno 1.483 osobe, 20% više u odnosu na 2017.godinu.

Privredni subjekti Prijestonice Cetinje u 2018. godini iskazali su ukupan prihod od 125,9 miliona eura, 11% viši nego prethodne, te dobit od 2,9 miliona eura, 11,5 odsto veću.

Check Also

Do kraja avgusta o platama vrha državnih firmi

Ministarstvo finansija (MF) najavljuje da će do kraja avgusta informisati Vladu o tome šta su …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *