Likvidna sredstva banaka u septembru preko milijardu

Prosječna likvidna sredstva banaka u septembru su iznosila milijardu i 110 miliona eura, što je 0,8 odsto više nego u avgustu, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Prosječna likvidna sredstva su u septembru u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla 7,3 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Iz CBCG su podsjetili da su iz monetarne statistike isključene Invest banka Montenegro (IBM) i Atlas u januaru, odnosno aprilu.

Bilansna suma banaka na kraju septembra iznosila je 4,59 milijardi eura i pala je 0,1 odsto u odnosu na avgust, dok je u odnosu na isti period prošle godine porasla četiri odsto.

“Kada se zbog uporedivosti iz podataka za septembar prethodne godine isključe dvije banke koje nijesu dio statistike, bilansna suma je na godišnjem nivou zabilježila rast od 11,6 odsto“, navodi se u Biltenu CBCG.

U strukturi aktive banaka, u septembru su dominantno učešće od 66,2 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 19,6 odsto, dok se 12,1 odsto odnosilo na hartije od vrijednosti, a 2,1 odsto na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 76,6 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 13 odsto, pozajmice sa 7,2 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,2 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju septembra iznosio je 594,2 miliona eura i porastao je 0,4 odsto na mjesečnom nivou, a 14,8 odsto na godišnjem.

Check Also

ECB traži od banaka da se suzdrže od raspodjele dobiti

Evropska centralna banka (ECB) i austrijski regulator finansijskog tržišta FMA zahtijevaju da se finansijski sektor …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *