Prijava stručnog ispita i preko portala eUprave

Prijave za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima od sada je moguće podnijeti i preko portala eUprave www.euprava.me.

Ministarstvo javne uprave je na Portalu e-uprave (https://bit.ly/33foGZR) objavilo četiri elektronske usluge.

“To su: prijava za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima sa visokom stručnom spremom, prijava za ponovno polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima sa visokom stručnom spremom, prijava za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima sa srednjom tručnom spremom, prijava za ponovno polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima sa srednjom stručnom spremom”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarsva javne uprave ističu da na ovaj način nastoje da, pored tradicionalnog pružanja usluge, korisnicima olakšaju proces podnošenja zahtjeva i omoguće im i elektronsku prijavu.

“Korisnici, registrovani mailom na portalu eUprave, pored popunjavanja elektronskog obrasca zahtjeva, prilažu i svu neophodnu dokumentaciju u cilju uspješnog podnošenja zahtjev”, kazali su.

Za sva pitanja u vezi sa popunjavanjem zahtjeva na portalu eUprave može se obratiti na imejl [email protected]

Polaganje stručno ispita preduslov je za zasnivanje radnog odnosa u javnoj upravi.

“Cilj stručnog ispita je utvrđivanje osposobljenosti za obavljanje posla u određenoj profesionalnoj sferi. Sve informacije o polaganju stručnog ispita dostupne su na www.mju.gov.me/strucni_ispit”, zaključuje se u saopštenju Ministarstva javne uprave.

Check Also

Turska lira u slobodnom padu

Turska se suočava sa novm valutnom krizom, pogoršavajući probleme zemlje na Bosforu koja se već …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *