Prva regionalna konferencija „Vision of Woman” 13. novembra u hotelu Ramada

Prva regionalna konferencija „Vision of Woman“, u organizaciji nevladinog udruženja Vision of Humanity, održaće se 13. novembra u hotelu Ramada u Podgorici, s početkom u 9 časova.

Partneri ovogodišnjeg projekta su UNDP i Glavni grad Podgorica. Projekat se realizuje u sklopu Programa za podršku antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti, koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a finansira ga Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

Tema ljudskih, a posebno ženskih prava sve je snažnije zastupljena, kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori. Iako su se žene za svoja prava izborile prije 72 godine, one ni u 21. vijeku još uvijek nijesu iskoristile puni ekonomski, politički i socijalni potencijal. Pitanjima rodne ravnopravnosti, zaštite ženskih ljudskih prava i ekonomskog osnaživanja žena posebno su pogođene zemlje Balkana. Na to da ravnopravnost polova i na tržištu rada još uvijek nije postignuta, ukazuju i podaci prema kojima žene najčešće obavljaju poslove koji nose niži stepen odgovornosti i manje su plaćeni, uprkos stečenom nivou obrazovanja.

U tom kontekstu, konferencija „Vision of Woman“ ima za cilj promociju rodne ravnopravnosti, i ženskih ljudskih prava, kao i uspostavljanje strateškog dijaloga u pravcu razvoja i unapređenja ekonomskog i socijalnog statusa žena u društvu.

Projekat je usmjeren na žene sa vizijom i idejom, žene koje imaju namjeru da se ostvare kao preduzetnice, žene u politici, mlade djevojke koje imaju svijest da treba da ulažu u sebe i razvijaju svoje vještine i talente, predstavnice akademske zajednice, žene koje imaju tendenciju da utiču na antidiskiminacione i politike rodne ravnopravnosti, odnosno sve one žene koje inspirišu svojim primjerom, a kojima inspirativne, snažne priče i korisni savjeti govornica mogu pomoći pri dodatnoj motivaciji i nadahnuću za konkretnu promjenu i uspjeh.

Konferenciju će otvoriti visoki zvaničnici i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Delegacije EU u Crnoj Gori, UNDP-a u Crnoj Gori i Glavnog grada Podgorica.

Konferencija „Vision of Woman“ okupiće uspješne nacionalne liderke, kao i liderke iz regiona iz različitih oblasti djelovanja – od politike do preduzetništva i stvaralaštva, sa namjerom motivisanja i kreiranja zaključaka koji će biti osnov budućih djelovanja u državi i regionu u smislu osnaživanja žena i promovisanja rodne ravnopravnosti.

S tim u vezi, kroz učešće u panel diskusijama, učesnice konferencije će obraditi neke od najaktuelnijih tema koje se tiču pomenutih ciljeva konferencije, poput vizije žene kroz crnogorsku istoriju, ravnopravnosti polova iz različitih aspekata, liderske snage žene i njenog uticaja u poslovnom okruženju naše zemlje i zemalja regiona, feminizma i načina zaštite ženskih ljudskih prava.

Na sajtu www.visionofwoman.me nalazi se prijavna forma za prisustvo na konferenciji, kao i sve detaljnije informacije o ovogodišnjoj konferenciji.

Check Also

Luka Kotor: Smijenjena i Snežana Jonica

Direktorica administrativnog sektora Luke Kotor Snežana Jonica, smijenjena je sa mjesta sekretara tog akcionarskog društva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *