Dio klijenata koji su uzeli kredite u švajcarcima povukli tužbeni zahtjev

Klijenti koji su uzeli kredite indeksirane u francima, njih 113, povuklo je tužbeni zahtjev, jer im je dug konvertovan u eure i smanjen.

U petak je održano ročište koje između klijenata koji su uzeli kredite indeksirane u francima i Addiko banke.

“Njihov predlog, međutim, punomoćnici banke nijesu prihvatili, pa će Osnovni sud odlučiti o predlogu dijela klijenata”, kazao je za Dan predstavnik klijenata Dragan Senić.

On je naveo da su sudski troškovi za tih 113 klijenata dva miliona.

Ostali klijenti, njih 150, ostali su pri tužbenom zahtjevu da se utvrdi djelimična ništavost ugovora o kreditu.

Naredno ročište je zakazano za 11. decembar.

Osnovni sud treći put odlučuje u toj pravnoj stvari. Prvi put je presuđeno da sudske troškove plaćaju klijenti, drugi put da se podijele.

Obje presude je Viši sud vraćao. Poslednji put uz sugestiju da klijenti treba da plate sudske troškove.

Klijenti smatraju da troškove treba da plati banka, jer je ona ta koja je njima dala štetni proizvod.

Check Also

Crnogorski Telekom prvi u Crnoj Gori predstavlja eSIM tehnologiju

Crnogorski Telekom nastavlja sa predstavljanjem svjetskih digitalnih trendova u Crnoj Gori, čijim razvojem i uvođenjem …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *