Ilustracija

“Naftu i gas istražujemo da građanima omogućimo jeftiniju energiju”

Naftu i gas istražujemo kako bi građanima omogućili jeftiniju energiju, poštujući najviše standarde zaštite životne sredine, kazao je potpredsjednik Vlade Milutin Simović.

On je otvorio VII Balkanski samit industrije nafte i gasa koji se danas i sjutra održava u Budvi, prenose Vijesti.

Kako je saopšteno iz Vlade, Samit okuplja predstavnike vlada zemalja Balkana koje se bave proizvodnjom i istraživanjem nafte i gasa, predstavnike naftnih kompanija koje rade u tim zemljama, kao i predstavnike nacionalnih naftnih kompanija.

Simović je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice “da je Crna Gora prepoznata kao partner” i nadu da će uskoro postati i “aktivni član grupe zemalja koje na odgovoran i kvalitetan način koriste svoje ugljovodonične resurse”.

On je podsjetio na višegodišnji rad u ovoj oblasti koji je “rezultirao zakonodavnim okvirom koji pruža maksimalnu zaštitu interesa Crna Gore sa jedne i ambijenta poslovne sigurnosti za industriju nafte i gasa, sa druge strane”, kao i da “kvalitet poslovnog ambijenta koji smo kreirali u ovoj oblasti najbolje ilustruje prisustvo, i interesovanje renomiranih globalnih naftnih kompanija”.

“Ugljovodonici kao neobnovljivi resurs, ne pripadaju samo nama, a naša je dužnost da potencijalne benefite od njihovog korišćenja učinimo dostupnim i generacijama koje dolaze“, kazao je u Simović.

Istakao je da je Crna Gora ovoj oblasti pristupila “metodično i sveobuhvatno, imajući u vidu dva cilja”.

“Prvi je obezbijediti građanima Crne Gore mogućnosti izbora u pogledu energenata, i time im omogućiti jeftiniji izvor energije za grijanje. Drugi je razvoj regionalnih gasnih projekata čime bi se dao doprinos ispunjavanju opštih ciljeva EU u pogledu sigurnosti snabdijevanja i diverzifikaciji pravaca snabdijevanja Evrope gasom. Sve ovo, ponavljam, uz poštovanje najviših standarda i najbolje svjetske prakse u oblasti zaštite životne sredine”.

Potpredsjednik Vlade polučio je da je “očuvanje životne sredine naš apsolutni prioritet”.

“Kao odgovorno društvo, ne smijemo zanemariti nijedan resurs kojim raspolažemo. Ne po svaku cijenu, i ne mimo najstrožijih kriterijuma kontrole, ali svakako odlučno, efikasno i odgovorno”, rekao je Simović”.

Check Also

EBRD želi da postane većinski zelena banka

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) planira u idućih pet godina da usmjeri više …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *