IRF predstavio novu kreditnu liniju (video)

IRF je nedavno usvojio posebnu kreditnu liniju koja je namijenjena za zaštitu životne sredine i obnovljivih izvora energije. Na taj način realizovan je zaključak Vlade kojim je IRF zadužen da ovu problematiku, u okviru svojih kreditnih linija, riješi na efikasan način, kazao je na današnjoj press konferenciji predsjednik Odbora direktora IRF-a Zoran Vukčević.

„U okviru ove kreditne linije mi smo proštirili dijapazon korisnka kredita. Pored preduzetnika i preduzeća u privatnom vlasništvu omogućili smo da ovu kreditnu liniju mogu koristiti i opštine, Glavni grad, Prijestonica kao i sva javna preduzeća“, kazao je Vukčević.

On je istakao da svi oni koji imaju problem kada je po srijedi zaštita živote sredine imaju mogućnost da od IRF-a dobiju povoljna kreditna sredstva.

„Cilj ove kreditne linije jeste da se omogući saniranje odlagališta otpada, obezbijede uslovi za prečišćavanje otpadnih voda, upravljanje otpadom, obrada otpada, iskorišćavanje vrijednih svojstava otpada, misli se prije svega na reciklažu i izgradnju nekih mini HE, odnosno TE. Podsticanje čiste proizvodnje tj. smanjenje nastajanja otpada u proizvodnom procesu, sprovodjenje nacionalnih programa energetski zaštitnih sistema, podsticaj korišćenja obnovljivih izvora energije“, dodao je on.

Maksimalan iznos kredita za ove namjene je do tri miliona eura dok je minimalan deset hiljada eura. Kamatna stopa krece od 2.8 do 4 odsto u zavisnosti od stimulativnih mjera koje podnosilac zahtjeva koristi.

„Misli se prije svega da li se koriste u sjevernom regionu i opstinama manje razvijenih sredina, da li preduzeca redovno izmiruju svoje poreske obaveze. Rok povraćaja je 15 godina i grejs period je do pet godina“, zaključuje Vukčević.

Check Also

CBCG: Trgovina kripto-valutama ima špekulativna obilježja

Kada se u Crnoj Gori priča o kripto-valutama i blokčejn tehnologiji dominantna asocijacija je brza …

Leave a Reply

Your email address will not be published.