Vlasnici firmi u stečaju nezakonito prodaju imovinu

Sudija Apelacionog suda Marijana Pavićević kazala je da se u sudskoj praksi u Crnoj Gori dešavalo da kompanije, koje su u stečajnom postupku, nezakonito prodaju imovinu preko notara.

Pavićevićeva je o pravnim posledicama otvaranja stečajagovorila na Regionalnom forumu Stečaj, koji je održan juče u Budvi.

“Imali smo slučaj da se pokrene stečajni postupak i da pravno lice u stečaju preko notara nezakonito proda imovinu. Notar je sačinio nekoliko kupoprodajnih ugovora, a da prethodno nije provjerio da li je kompanija koja prodaje imovinu u stečaju. U tom s lučaju Katastar nije evidentirao da je kompanija u stečaju i da ne smije da se prodaje njena imovina mimo stečajnog postupka. Sa druge strane, postojala je evidencija da je ta kompanija u stečaju u podacima Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), što notar nije provjerio”, kazala je Pavićevićeva.

To je za posledicu imalo da sud sačinjene kupoprodajne ugovore oglasi ništavim.

“Problem je to što ne postoji objedinjen sistem koji bi automatski bilježio u Katastru i u registru CRPS promjene kad se pokrene stečajni postupak u određenom pravnom licu. U praksi se često događa da Katastar ne bilježi teret da je u nekoj kompaniji pokrenut stečajni postupak”, istakla je Pavićevićeva.

Check Also

Građanski rat u Siriji i nafta – ko zarađuje od crnog zlata

Predsjednik Donald Tramp očekuje da Amerika zarađuje mjesečno milione dolara od sirijske nafte, dokle god …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *