Održan sastanak guvernera CBCG sa izvršnim direktorima poslovnih banaka

Danas je održan sastanak guvernera CBCG i njegovih saradnika sa glavnim izvršnim direktorima banaka koje posluju u Crnoj Gori i predstavnicima Udruženja banaka.

Na sastanku je bilo riječi o aktuelnom stanju u bankarskom sektoru i predstojećim aktivnostima na planu implementacije nezavisne procjene kvaliteta aktive (AQR-a) bankarskog sektora u Crnoj Gori.

U uvodnom izlaganju, guverner Žugić je saopštio da bankarski sistem karakterišu pozitivni trendovi parametara likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti. „Uz rekordni nivo aktive, u iznosu od 4,5 milijardi eura, posebno pozdravljamo ostvareni rast kapitala od 18,2% (od decembra 2018. do avgusta tekuće godine), koji direktno doprinosi zdravlju i otpornosti bankarskog sektora“, izjavio je guverner Žugić. Nekvalitetni krediti i kamatne stope nastavljaju sa tendencijom pada, dok je profit na nivou sistema na kraju avgusta tekuće godine iznosio 46 miliona eura.

Na sastanku je bilo riječi o implementaciji provjere kvaliteta aktive bankarskog sistema (Asset Quality Review – AQR), planirane za narednu godinu. Banke su pozdravile proaktivnost CBCG, u smislu njihovog blagovremenog informisanja, što ostavlja duži vremenski period za pripremu za predstojeće aktivnosti. Prisutni su se saglasili u ocijeni da će implementacija AQR-a doprinijeti adekvatnijem vrednovanju kolaterala u postupku klasifikacije aktive i izdvajanju rezervacija za potencijalne gubitke u bankama, što će ukupan bankarski sektor učiniti još stabilnijim i otpornijim.

S obzirom da je riječ o projektu koji je izuzetno zahtjevan sa aspekta finansijskih i stručnih kapaciteta, dogovorena je tijesna koordinacija i saradnja između CBCG i banaka, kao i neposredna razmjena iskustava između pojedinačnih banaka kako bi svi potencijalni izazovi bili lakše i brže savladani.

Check Also

Osobe koje rade manje plaćen posao imaju veće šanse da u starosti imaju demenciju

Istraživači sa Univerziteta Kolumbijaustanovili su vezu između niskih plata u srednjim godinama i kognitivnog pada …

Leave a Reply

Your email address will not be published.