Scena iz filma "Diskretni šarm budržoazije"

Kako je nastala buržoazija

Pojam buržoazije je u prošlosti, pa i danas, zavisno od istorijskog perioda i ideološke osnove označavao različite društvene grupe, odnosno klase, a u najširem smislu označavao je građanstvo, odnosno građansku klasu. U društvenoj i političkoj teoriji, pojam buržoazije je u velikoj mjeri bio odrednica Karla Marksa i onih na koje je uticao. Tako Marks određuje pod pojmom buržoazije vlasnika kapitala i sredstava za proizvodnju. U popularnom govoru pojam buržoazije podrazumijeva materijalizam i težnju za “ugledom”. Francuski komediograf Molijer je ismijavao, a avangardni norveški dramski pisac Henrik Ibzen je kritikovao buržoaziju.

Savremena francuska riječ bourgeois, što znači buržoazija izvedena je iz stare francuske riječi burgea, što znači trgovačko mjesto. Pojam buržoazije nastao je u srednjovjekovnoj Francuskoj, gdje je označavao stanovnika grada sa zidinama. Njegovi gornji slojevi postali su važni u XVIII vijeku, kada je srednja klasa profesionalaca, proizvođača i njihovih književnih i političkih saveznika počela da zahtijeva uticaj u politici u skladu sa njihovim ekonomskim statusom. Marks je bio jedan od mnogih mislilaca koji su tretirali Francusku revoluciju kao revoluciju buržoazije.

U marksističkoj teoriji buržoazija ima herojsku ulogu zbog industrijalizacije i modernizacije društva. Međutim, ona takođe pokušava da monopolizira prednosti ove industrijalizacije i modernizacije eksploatisanjem proletarijata bez imovine i time stvara revolucionarne tenzije. Krajnji rezultat, prema Marksu, biće konačna revolucija u kojoj se ekspropriše imovina buržoazije i klasni sukob, a eksploatacija i država ukidaju.

U velikom djelu zapadnog diskursa, pojam buržoazije je skoro nestao iz rečnika političkih pisaca i političara do sredine XX vijeka. Danas je ovaj pojam dobio pejorativno značenje, ali više vezano uz nekadašnji status buržoazije kao srednje klase. Takođe, ovim pojmom se označavaju osobe kojima nedostaje sofisticiranost bogatih, ali i autentičnost siromašnih slojeva.

Check Also

Vrijednost “Tesle” pala za 50 milijardi dolara

Investitori su oborili tržišnu vrijednost “Tesle” za 50 milijardi dolara, nakon što je glavni izvršni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *