U Tivtu i Ulcinju gradiće se hoteli, kamp, vile…

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o izradi Urbanističkog projekta “Turistička zona Lepetane“, opština Tivat.

Urbanistički projekat predstavlja planski osnov za korišćenje potencijala, održivi razvoj, očuvanje, zaštitu i unaprijeđivanje tog područja.

“Prestrukturiranjem postojeće vojne zone za potrebe turizma obezbijediće se bolja valorizacija prostora, čija buduća namjena i način korišćenja moraju biti u skladu sa potrebama grada i neposrednog okruženja. Programskim zadatkom je predviđeno da taj prostor ima isključivo turističku namjenu, sa turističkim kompleksom, sportskim površinama i manjim kampom”, navode u Vladi.

Vlada je donijela Odluku o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Pinješ – Borova šuma“, opština Ulcinj.

“Cilj izrade DUP-a je da se kroz analizu planiranih sadržaja, u skladu sa razvojnim potrebama, ponude planska rješenja kojima bi se stvorili preduslovi za gradnju novih kapaciteta ekskluzivnog turizma i turističkih vila, kao i maksimalno očuvanje i uklapanje vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova urbanistička rješenja”, navode u Vladi.

Takođe, donijeta je Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Hoteli i vile visoke kategorije“, Pinješ, opština Ulcinj.

“I na ovoj lokaciji predviđena je pretežno turistička namjena prostora, sa planskim rješenjima za izgradnju objekata visoke kategorije”, ističu u Vladi.

Programskim zadacima postavljen je zahtjev da vizija razvoja prostora u obuhvatu ovih planskih dokumenata prati viziju razvoja opštine Ulcinj, na principima racionalne upotrebe zemljišta i održivog razvoja.

“Kao posebni ciljevi, definisani su očuvanje i unapređenje identiteta prostora – očuvanje i održivo korišćenje kulturnog nasleđa, prepoznavanje elemenata i vrijednosti pejzaža i održivo korišćenje zaštićenih područja prirode”, kazali su u Vladi.

Vlada je na predlog Savjeta za privatizaciju donijela Odluku o dopunama Plana privatizacije.

“Na osnovu Inicijative Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore (IRF) predlaže se da u ovogodišnji Plan privatizacije bude uvrštena i prodaja 16,65 odsto, odnosno 748 akcija akcionarskog društva „Kotor – projekt” A.D. Kotor koje su u vlasništvu IRF-a”, saopšteno je nakon sjednice.

Usvojen je i Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa Izvještajem o realizaciji Plana privatizacije za period januar – jun 2019. godine koji sadrži ključne aktivnosti Savjeta i rezultate sprovođenja Plana privatizacije u prvom polugodištu ove godine.

U raspravi je istaknuto da se očekuje da bi organizovanje i ovog takmičenja doprinijelo afirmaciji i sporta i daljoj promociji naše zemlje, kao što je to bio slučaj prilikom uspješnih organizacija ranijih međunarodnih sportskih manifestacija.

Vlada je donijela Odluku o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/2020. godine koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i dala saglasnost na Konkurs za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/2020. godinu.

“Odlukom je za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe predviđeno 1.343 mjesta za studente koji će se finansirati iz Budžeta”, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je saglasna i sa prijedlogom Univerziteta Crne Gore da se, u cilju implementacije principa afirmativne akcije, poveća ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu za jedan odsto.

Usvojena je i Informacija o određivanju tematskog okvira Godišnjeg projektnog konkursa u 2019. godini iz Programa „Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promicija“.

Tim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo kulture da realizuje Godišnji projektni konkurs u 2019. godini čiji se tematski okvir odnosi na sektor kreativnih industrija sa temama: raznolikost kulturnog izraza, modni dizajn i dizajn tekstila, dizajn i razvoj video igrica kao, dizajn i razvoj mobilnih aplikacija u funkciji kulture kao i na naučno-istraživačke projekte iz oblasti crnogorske kulturne istorije, crnogorskih studija kulture, istorije i teorije umjetnosti Crne Gore.

“Konkurs će biti otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a Ministarstvo kulture će obezbijediti 80.000 eura, koliko je i planirano budžetom Programa u 2019. godini”, saopšteno je iz Vlade.

Check Also

UCB novi sponzor Budućnosti: 50.000 eura za podršku ženskom rukometu u CG

Ugovor o sponzorstvu potpisale su predsjednica ŽRK Budućnost Radmila Petrović i glavna izvršna direktorica Universal Capital banke Danijela …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *