Opština Nikšić izdaje dva poslovna prostora u Domu revolucije: Kvadrat od 0,97 do 1,21 euro

Opština Nikšić objavila je javni poziv za davanje u zakup javnim nadmetanjem dva poslovna prostora u Domu revolucije, od 827 metara kvadratnih i 1.823 metra kvadratna.

Oba poslovna prostora imaju po dio na prizemlju i na prvom spratu, a početna cijena zakupnine je 1,21 euro po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om za manji, odnosno 0,97 eura za veći.

Poslovni prostori se daju u zakup na period od 30 godina, a budući zakupci su obavezni da organizuju i izvedu sve neophodne radove, u cilju njihovog stavljanja u funkciju, u skladu sa idejnim projektima na koje je data prethodna saglasnost organa lokalne uprave nadležnog za poslove glavnog gradskog arhitekte.

Idejni projekti sa predmjerom i predračunom radova za pomenute poslovne prostore, procijenjeni na iznos od 332.884 odnosno 370.775 eura, sastavni su dio tenderske dokumentacije, prenose Vijesti.

Poslovni prostori daju se u zakup za obavljanje trgovinske, uslužne i ugostiteljske djelatnosti, s tim da se u poslovnom prostoru manje kvadrature na prizemlju može obavljati samo ugostiteljska djelatnost.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju domaća pravna lica, a prijave se mogu podnijeti najkasnije do 16. septembra do podne, dok će javno nadmetanje biti obavljeno četiri dana kasnije.

Poslovne prostore dobiće u zakup učesnik javnog nadmetanja koji ponudi najveći iznos zakupnine i koji je dužan da ih u roku od devet mjeseci, od dana zaključenja ugovora, privede namjeni.

Prošle godine kompanija “Knjaz” je na tenderu dobila u zakup prostor površine 1.572 kvadrata i ove jeseni tu će biti otvoren moderan sportski rekreativni centar.

Check Also

Nećkanje oko prodaje Komercijalne banke

Ono što mnogi govore tiho, guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković rekla je glasno i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *