Oglasi za posao: Erste banka zapošljava Internog revizora

Organizaciona jedinica: Služba interne revizije

Naziv radnog mjesta: Interni revizor

Nadređeno radno mjesto: Direktor Službe interne revizije

Uslovi:

 • Stručna sprema: VSS
 • Usmjerenje: Ekonomsko
 • Prethodno radno iskustvo (opšte i bankarsko): 3 godine iskustva u bankarskom poslovanju, eksternoj ili internoj reviziji
 • Stručna znanja: Poznavanje svih proizvoda i usluga Banke; poznavanje internih procedura Banke i važeće zakonske regulative

Informatičke vještine:

 • Aktivno poznavanje rada na računaru MS Office

Lične vještine i ponašanja:

 • Organizacione sposobnosti, mogućnost rada u stresnim situacijama, komunikativnost

Strani jezici i stepen znanja:

 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Ostalo:

 • Probni rad 6 mjeseci

Sadržaj posla / Odgovornosti

Metodologija i rad revizije:

 • Primjenjuje propisanu metodologiju rada interne revizije, kao i procedure i programe kontrole koji su u skladu sa međunarodnim standardima, standarima Erste Grupe, lokalne regulative, relevantnih izvještaja i preporuka Bazelskog odbora za superviziju banaka, Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja Instituta internih revizora
 • Izvršava revizorske preglede u funkciji banke
 • Daje preporuke i smjernice za ispravljanje nedostataka navedenih u revizorskim izvještajima, kao i preporuke za unapređenje sistema interne kontrole u poslovnim procesima i aktima koji se tiču poslovanja
 • Prati izvršavanje preporuka revizorskih izvještaja
 • Inicira izmjene i dopune revizijskih programa s aspekta promjena bankarskog okruženja i internih uslova u Banci, a radi osiguranja njihove kontinuirane ažurnosti i učinkovitosti, te sprovođenje promjena u dogovoru s direktorom Službe
 • Razmjenjuje sve relevantne informacije s ostalim poslovnim jedinicama Banke povezanim sa područjima rada interne revizije

Izvještavanje:

 • Izvještava o svom radu direktora Službe interne revizije

Nezavisnost u radu:

 • Nezavisan je od ostalih organizacionih jedinica i rukovodstva Banke

Ostalo:

 • Obavlja administrativne poslove službe po nalogu Direktora Službe
 • Izvršava druge poslove po uputstvima i nalozima direktora Službe

Rok za prijavu: 15.09.2019

BIĆE KONTAKTIRANI SAMO KANDIDATI KOJI UĐU U UŽI IZBOR
Prijave slati na mail adresu: [email protected]

Check Also

CBCG: Broj novoodobrenih kredita u prvih devet mjeseci za 22 % veći nego u istom periodu prošle godine

Što se Crne Gore tiče, prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, ostvaren je realni rast BDP-a od …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *