Teško do kredita za montažnu kuću

U Crnoj Gori jedino NLB banka u ponudi ima kreditiranje izgradnje montažne kuće, dok u drugim bankama navode da je moguće naći neko rješenje, piše Pobjeda.

“Nijedno, međutim, ne isključuje hipoteku veću od vrijednosti kredita”, kazali su podgoričkom listu iz banaka tragom žalbi klijenata koji su pokušali da na taj način riješe krov nad glavom.

Klijenti su kazali da su na kraju morali da uzmu keš kredit po većoj kamatnoj stopi od stambenog i na skuplji način riješe problem.

Iz NLB su kazali da je tačno da finansiraju kupovinu i izgradnju montažnih objekata pod određenim uslovima i da saradnju sa partnerskom kompanijom iz Podgorice, koja se bavi izgradnjom ovih objekata.

“Finansiramo kupovinu i izgradnju uz hipoteku na zemljištu i montažnom objektu upisanom u listu nepokretnosti. Hipoteka treba da bude 1,25 puta veće procijenjene vrijednosti od iznosa kredita, uz namjensku realizaciju kredita i ostala standardna sredstva obezbjeđenja, koja su definisana za predmetni tip kredita”, rekli su iz NLB-a.

Iz Erste banke su rekli da na tržištu nije izraženo interesovanje za kreditima radi kupovine montažne kuće, i dodali da kod njih klijenti mogu naći rješenje za finansiranje kupovine ovakvog doma.

“Hipoteka je među obaveznim sredstvima obezbjeđenja stambenih kredita. U Erste banci se ovaj tip gradnje objekta kao sredstvo obezbjeđenja ne dovodi u inferiorniji položaj u odnosu na tvrdi tip gradnje, a na odluku o odobrenju kredita utiču i uslovi pod kojima se takav objekat može osigurati polisom imovinskog osiguranja”, saopštili su iz Erste banke.

Ukoliko, kako su objasnili, montažna kuća nije evidentirana u vlasničkoj dokumentaciji, što može da bude slučaj ako u momentu apliciranja za kredit nije još izgrađena, onda je potrebno obezbijediti drugu nekretninu koja će biti predmet hipoteke do momenta izgradnje i upisa nove kuće, koju bi banka nakon procjene mogla iskoristiti kao obezbjeđenje.

“Ukoliko nije moguće obezbijediti hipoteku na drugu nekretninu, ili vrijednost te nekretnine nije dovoljna, rješenje za klijente može biti i korišćenje klasičnih gotovinskih kredita u kombinaciji sa gotovinskim kreditima uz hipoteku. Kako bi klijenti imali preciznu informaciju, najbolje je da se posavjetuju sa savjetnikom u filijali banke, koji će uvijek pokušati da nađe prihvatljivo i pristupačno rješenje”, rekli su iz Erste banke.

U Podgoričkoj banci kažu da u ovom momentu u ponudi nemaju namjenski stambeni kredit za kupovinu montažnih objekata.

“Pratićemo zahtjeve tržišta i pokušati da na njih odgovorimo adekvatno, a u međuvremenu smo u prilici da klijentima ponudimo gotovinski kredit ili kredit za adaptaciju u slučaju da su u mogućnosti da obezbijede hipoteku na neku drugu nekretninu i time obezbijede ovu vrstu kredita”, rekli su iz banke.

Oni su podsjetili da u ovom momentu u ponudi imaju stambeni kredit Ključ namijenjen klijentima koji ostvaruju redov ne mjesečne prihode iz stalnog radnog odnosa ili su korisnici penzije crnogorskog Fonda penzisjkog invalidskog osiguranja (PIO), a koji kupuju stambeni prostor.

“Ovaj kredit odobrava se u iznosima od sedam hiljada EUR do maksimalnog iznosa koji je određen samo kreditnom sposobnošću klijenta, uz rok otplate od tri do 25 godina”, objasnili su iz banke.

Iz Crnogorskoh komercijalnoj banci (CKB), koja je odnedavno vlasnik Podgoričke, saopštili su da za njih montažna kuća nije prihvatljiva kao hipoteka.

“Finansiranje za kupovinu montažnih kuća moguće je kroz odobravanje dva tipa kredita. Gotovinskog kredita do 20 hiljada EUR i ročnosti do 120 mjeseci ili hipotekarnog kredita čiji je rok otplate do 240 mjeseci i maksimalni iznos do 120 hiljada EUR”, dodali su iz banke.

U skladu sa internim procedurama banke, za hipotekarni kredit je u ovom slučaju neophodna alternativna hipoteka (na teritoriji Crne Gore) jer montažna kuća nije prihvatljiva kao hipoteka koja bi bila obezbjeđenje po kreditu.

Iz Addiko banke su kazali da ne daju kredite za finansiranje ovakvih kuća.

“Addiko banka je strateški orijentisana na kredite sa kraćim rokovima i manjim iznosima. Samim tim krediti za montažne kuće ne ulaze u strateško poslovanje banke” objasnili su iz banke.

Check Also

Turska lira u slobodnom padu

Turska se suočava sa novm valutnom krizom, pogoršavajući probleme zemlje na Bosforu koja se već …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *