Projektima i konkursima daju zamah novom sektoru u privredi, baziranom na nauci i inovacijama

Ministarstvo nauke kroz svoje programe i konkurse pruža podršku ranim i zrelijim inovacijama, kako bi se pokrenula ekonomija znanja i dao zamah potpuno novom talasu u crnogorskoj privredi baziranom na nauci i inovacijama.

To je, u intervjuu za PR Centar, saopštila vd generalne direktorice za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke, Branka Žižić.

Ona je rekla je da je tokom ljeta otvoren Konkurs za inovativne grantove, koji je, kako je pojasnila, najvažniji instrument podrške inovativnoj djelatnosti, kojim se dodjeljuje 100 hiljada eura po jednom grantu.

„Ukupan iznos finansiranja je 700 hiljada eura. Traži se i određeni procenat sufinansiranja od strane učesnika u projektu, a učesnici su privredna društva, naučno-istraživačke institucije, koje na ovom projektu mogu da ostvare saradnju na inovaciji koja je već dostigla određeni nivo zrelosti. Dakle, nije u pitanju inovacija koja počinje od nule, već je u fazi grubog prototipa i cilj je da se sa takvom inovacijom dođe do proizvoda ili usluge spremnih za tržište“, objasnila je Žižić.

Konkurs, kako je rekla, traje do 20. septembra, a projekti se tiču prije svega oblasti prioriteta Strategije pametne specijalizacije Crne Gore.

„Postoje tri vertikalna prioriteta i jedan horizontalni. Prioriteti se tiču energetike i održive životne sredine, poljoprivrede i zdravstvenog turizma, dok su horizontalne tehologije informaciono-komunikacione, koje omogućavaju osavremenjavanje privrednih grana koje su više tradicionalne. U ovim oblastima dominantno treba da budu inovacije koje mogu da naprave značajniji uticaj i da imaju dobru perspektivu za plasman na crnogorskom tržištu i šire“, kazala je Žižić.

Prema njenim riječima do 15. septembra će biti otvoren Konkurs za strateško partnerstvo u sprovođenju pred-akceleracijskog programa za inovativne startapove.

„Kroz ovaj konkurs hoćemo da uspostavimo saradnju sa organizacijama koje su spremne da organizuju podršku za startap timove. Ta podrška se sastoji u tome da startap timovi, koji počinju sa nekom inovativnom idejom, zahvaljujući mentorskoj podršci i ekspertizi koju dobijaju kroz ovaj program, mogu da testiraju svoju ideju, da je provjere na tržištu, tehnički unaprijede. Cilj je da se na kraju programa, koji traje četiri, pet mjeseci, dođe do dvije-tri inovacije koje pokazuju dobru perspektivu za dalji razvoj“, objasnila je Žižić.

Ona je navela da je tokom ljeta otvoren i Konkurs namijenjen nevladinom sektoru, a za nevladine organizacije koje djeluju na polju nauke i inovacija.

„Projekti mogu da se predaju do 20. septembra a naziv konkursa je „Nauka, ekonomija, društvo“. Projektima bi trebalo da se omoguće modeli saradnje između naučnoistraživačkih ustanova, šireg društva i privrede. Tako da pozivamo nevladine organizacije da se detaljnije informišu o konkursu i da se prijave“, poručila je Žižić.

Ona je podsjetila da je Konkurs za uspostavljanje centara izvrsnosti bio otvoren krajem prošle godine i da je sada u fazi evaluacije.

„Imamo sedam programa, koji su prošli u drugu fazu evaluacije i ona će biti organizovana od 28. do 30. avgusta. Sve naše evaluacije su međunarodne, nezavisne, tako da smo u prvoj fazi imali 14 jako dobrih evaluatora iz inostranstva, a sada ćemo u drugoj fazi imati tri evaluatora visokog ranga, koji će raditi intervju sa onima čiji su projekti ušli u drugu fazu. Očekujemo da ćemo u oktobru moći da donesemo odluku o finansiranju jednog do dva centra izvrsnosti u iznosu od million eura“, rekla je Žižić.

Kriterijumi za ocjenjivanje su, kako je navela, naučna izvrsnost, kvalitet programa i usklađenost sa Strategijom pametne specijalizacije, kao i impakt koji mogu da naprave u privredi ili javnom sektoru putem naučnih istraživanja.

Ministarstvo nauke, kako je istakla Žižić, pokušava da pokrije cijeli lanac inovacija, od ranih do zrelijih i ima više različitih instrumenata za različite ciljne grupe i faze nauke i inovacija.

„Kroz naše programe pokušavamo da pružimo podršku u različitim fazama ciklusa inovacija. U ranoj fazi inovacija pružamo podršku za startap timove, koji mogu biti već registrovana preduzeća ili timovi koji planiraju osnivanje preduzeća. Kroz inovativne grantove pružamo podršku za zrelije inovacije, a kroz program centara izvrsnosti pružamo podršku za krupnije mulidisciplinarne timove, koji imaju priliku da putem nauke daju podršku poslovnom ili javnom sektoru“, kazala je Žižić.

Programi Ministarstva nauke, kako je rekla, predstavljaju način kako se ekonomija znanja može pokrenuti i potrebno je sve više državnih fondova i privatnih investicija.

„Zakonskim izmjenama koje planiramo u narednom periodu podstaći ćemo i privatne investicije u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija, kako bi se dao zamah jednom potpuno novom toku u našoj privredi, koji je baziran na nauci i inovacijama. Informaciono-komunikacione tehnologije su veoma bitne i dominantne u ovom sektoru. Nadamo se da će svi naši programi i konkursi da daju podršku jednom novom talasu u našoj privredi“, rekla je Žižić.

Check Also

Kineska centralna banka najavljuje nve ekonomske podsticaje

Kineska centralna banka će preduzeti dalje korake kako bi podržala ekonomiju pogođenu koronavirusom, uključujući oslobađanje …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *