Atlas hotels group mijenja sjedište i naziv

Akcionari Hotelsko turističkog preduzeća (HTP) Atlas hotelS group iz Bara trebalo bi da na vanrednoj Skupštini akcionara 2. septembra donesu odluku o promjeni sjedišta i naziva kompanije.

Dioničari bi trebalo da donesu odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora i izmjenama i dopunama Statuta.

“Na dnevnom redu je i donošenje odluke o stavljanju van snage odluka sa redovne Skupštine akcionara od 17. juna”, prenosi Mina biznis.

Kompanija Atlas Hotels Group nastala je odlukom o restrukturiranju Hotelsko turističkog preduzeća (HTP) Korali, putem podjele uz osnivanje dva nova preduzeća. Odluka je donesena na skupštini akcionara HTP Korali, početkom decembra 2009. godine, a podrazumijevala je osnivanje Atlas hotels grupe i Trend Korala. R.E.

Vanredna Skupština akcionara Hotelsko turističkog preduzeća zakazana je za početak idućeg mjeseca

Check Also

UNIQA grupa: Preliminarna dobit za 2020. veća od očekivane uprkos COVID-19

UNIQA je zaključila  2020. godinu, koju je obilježio COVID-19, nadmašivši očekivanja iz aprila 2020. Međutim, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *