O stečaju u bolnici “Meljine” 12. septembra

Privredni sud Crne Gore juče je, postupajući po zahtjevu EPCG, donio rješenje kojim se “pokreće prethodni stečajni postupak radi utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka” nad Opštom bolnicom “Meljine”, i za 12. septembar ove godine zakazao ročište na kojem će se raspravljati o razlozima za otvaranje stečajnog postupka.

Sud je u rješenju kojeg potpisuje sudija Miodrag Anđelić odredio mjere obezbjeđenja, do okončanja prethodnog stečajnog postupka i to: zabranu raspolaganja imovinom stečajnog dužnika osim uz prethodno pribavljenu saglasnost privremenog stečaj nog upravnika ili stečajnog sudije; zabranu sprovođenja svih izvršenja prema stečajnom dužniku, uključujući i zabranu ostvarivanja prava razlučnih povjerilaca.

“Nadležni organ za registraciju pravnih lica Registar privrednih subjekata Poreske uprave je dužan da bez odlaganja upiše izrečene mjere iz ovog rješenja, a nadležne finansijske organizacije i banke, te CBCG, dužne su da bez odlaganja, sprovedu mjeru zabrane izvršenja prema stečajnom dužniku”, navodi se u rješenju Privrednog suda u koji su Dnevne novine imale uvid. Za privremenog stečajnog upravnika određen je Žarko Ostojić iz Podgorice.

U obrazloženju rješenja se navodi da je EPCG 2. avgusta ove godine podnijela predlog za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom privatnom zdravstvenom ustanovom Opšta bolnica “Meljine”, zbog neizmirenog duga od 242.381 eura.

Cijeneći sadržinu predloga, kao i okolnosti koje su navedene, te činjenicu da se radi o bolnici, Privredni sud je u konkretnom slučaju smatrao da je neophodno odrediti određene mjere obezbjeđenja i to samo kao neophodne mjere sa ograničenjem u vremenu njihovog važenja.

“Imajući u vidu sredstva, opremu i usluge koje pruža stečajni dužnik sud je u konkretnom slučaju, cijenio da je neophodno odrediti mjeru zabrane raspolaganja imovinom stečajnog dužnika osim uz prethodno pribavljenu saglasnost privremenog stečajnog upravnika ili stečajnog sudije. Takođe, sud je, imajući u vidu naprijed navedene okolnosti, kao i opasnost koja izvjesno može nastupiti u odnosu na posljedice prestanka djelatnosti koja je u toku, a imajući u vidu njenu prirodu, odnosno sprečavanja njenog vršenja kroz sprovođenje određenih postupaka izvršenja uz mogućnost eventualne zloupotrebe prava u postupcima izvršenja, odnosno dovođenja povjerilaca u neravnopravan položaj uz mogućnost promjene imovinskog položaja dužnika, sud je izrekao mjeru kojom je odredio da se zabranjuje sprovođenje svih izvršenja prema stečajnom dužniku, uključujući i zabranu ostvarivanja prava razlučnih povjerilaca”, navodi se u rješenju Privrednog suda.

Check Also

Značajan rast prihoda Mercator Grupe uprkos pandemiji

Prihodi od prodaje Grupe Mercator u prvoj polovini 2020. porasli su za 4,4% u odnosu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *