Ilustracija

Nude 14 miliona kvadrata na Brajićima za vjetroelektrane

Javni poziv za izgradnju vjetroelektrane na Brajićima instalisane snage veće od 70 megavata uskoro bi trebalo da bude raspisan.

Predlaže se davanje u zakup 13,8 miliona kvadrata državnog zemljišta na lokalitetima KO Brajići, Kuljače, Utrg, Ovtočići, Tomići i Brčeli u opštinama Budva i Bar.

Interesovanje za gradnju na Brajićima pokazala je prije šest godina kompanija „Vjetroelektrana Budva“, čiji je vlasnik njemačka kompanija WDP Europe, a direktor Golub Senić. Nakon toga je Ministarstvo ekonomije izdalo dozvole za mjerenje i istraživanje potencijala vjetra na lokalitetima u katastarskim opštinama Kuljača i Reževići II od maja 2013. do novembra 2017. Na osnovu tih mjerenja procijenjen je energetski potencijal dovoljan za VE snage veće od 70 megavata.

Vlada je formirala komisiju u čijem sastavu su predstavnici ministarstava finansija, turizma i ekonomije, a koja je uradila prijedlog teksta tendera, sa ugovorom o zakupu zemljišta, na koji su ministarstvima data pozitivna mišljenja.

Dostavljena je i dokumentacija Uprave za nekretnine, koja obuhvata izvode iz listova nepokretnosti, površine i način korišćenja parcela i podatke o vlasniku ili nosiocu. Tenderom se predviđa mogućnost zaključivanja ugovora o garantovanom otkupu električne energije po tržišnim uslovima. – Time se izbjegava mogućnost preuzimanja rizika od strane države u dijelu uticaja na rast cijena električne energije za potrošače u Crnoj Gori – objašnjeno je u informaciji.

Check Also

Uslovi banaka za odobravanje dodatnog moratorijuma do 1. juna

Banke do 1. juna na svojim internet stranicama treba da objave bliže uslove za odobravanje …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *