Za kredite založene nekretnine vrijedne 3,4 milijarde eura

Za 2,94 milijarde eura ukupnih kredita založeni su kolaterali kuće, stanovi, placevi… vrijedni 3,4 milijarde eura, saopšteno je Pobjedi iz Centralne banke koja je protekle sedmice donijela odluku o ukidanju kolaterala, čak i prvoklasnog, kao kriterijuma za klasifikovanje kredita.

“Prema posljednjim podacima, na 30. jun tekuće godine ukupan iznos hipoteka na nepokretnostima koje služe kao kolaterali po kreditima na nivou sistema iznosi 3,4 milijarde eura, dok novčani depoziti koji služe kao kolaterali iznose 209 miliona eura”, objasnili su iz CBCG odgovarajući na pitanje kolika je vrijednost kolaterala koji su založeni za kredite.

Nekvalitetni krediti i potraživanja na nivou sistema po podacima na kraju maja tekuće godine iznosili su 4,75 odsto ukupnih kredita i potraživanja. Podaci CBCG pokazuju da sve banke nemaju velik iznos nekvalitetnih kredita.

“Od ukupno 13 banaka koje posluju u Crnoj Gori, njih pet u portfoliju prikazuju udio nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima veći od sistemskog prosjeka”, objasnili su iz Centraklne banke, ali nijesu naveli imena banaka jer ih zakon u tome sprečava.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama, kojom je uvedeno ukidanje kolaterala kao kriterijuma za klasifikovanje kredita, počeće da važi za pet mjeseci.

“Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama, koju je Savjet CBCG usvojio 23. jula, primjenjivaće se od januara 2020. godine”, naveli su iz CBCG.

U ovoj vrhovnoj monetarnoj instituciji kažu da primjena odluke neće uticati na nivo nekvalitetnih kredita.

“U skladu sa analizom na nivou sistema, pripremljenom na osnovu podataka koje su banke dostavile Centralnoj banci, izmijenjena Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama neće uticati na udio kredita koji se kategorišu kao nekvalitetni”, tvrde u Centralnoj banci.

Objašnjavajući suštinu novousvojene odluke iz CBCG su kazali da, ukoliko su ispunjeni ostali uslovi za klasifikovanje kredita u grupu nekvalitetnih, kredit mora biti klasifikovan kao nekvalitetan, bez obzira na vrstu kolaterala kojim je obezbijeđen.

Predloženim izmjenama se, kako pojašnjavaju, obezbjeđuje da podaci o nekvalitetnim i restrukturiranim kreditima u bankarskom sistemu u Crnoj Gori budu u potpunosti uporedivi sa podacima država članica EU. Izmjenama odluke vrši se njeno dalje usklađivanje sa relevantnim evropskim propisima i smjernicama Evropskog bankarskog regulatora.

Check Also

CBCG: Trgovina kripto-valutama ima špekulativna obilježja

Kada se u Crnoj Gori priča o kripto-valutama i blokčejn tehnologiji dominantna asocijacija je brza …

2 KOMENTARI

  1. “Indicative triggers for DPL2/PBG2 (tentative 2019) /Pillar 2: Strengthening Financial Sector Resilience/ Trigger 8: The Member Country has adopted amendments to the Decision on the minimum standards for management of credit risk in line with the EBA guidelines to (a) prohibit banks to classify assets as performing or nonperforming on the basis of adequate collateral, rather than the borrowers’ ability to repay; and (b) strengthen requirements for reclassification of nonperforming assets to higher categories ensuring uniform prudential treatment of restructured loans” (p 26-27)
    Citat iz Policy Matrix a oko kojeg se pregovara a kako bi CG dobila novu tranšu PBG 2 u vrijednsoti od 250-400 mil €.

    Zato je neobična matematika kada se “egzaktnost” u sagledavanju kreditnog rizika a kada se ukine kolateral ne mijenja jer će sve ostati kao da se nije promijenila regulativa?

    Primjena ove odluke će da traži dokapitalizaciju ili visoki gubitak banci koju guverner selektivno brani.

  2. “• Additional efforts are needed to strengthen the financial system so that it can better support higher investment and living standards. The current structure, tools, and processes for bank supervision and Anti časova)-Money Laundering (AML/CFT) need further enhancement. The central bank is moving in the right direction to address these issues. Forceful and effective implementation of reforms in these areas, as well as the implementation of the planned asset quality review (AQR) of the banking system by end-2020, will be critical.” IMF https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/27/mcs062819-montenegro-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission

    Upravo je na plenumu guverner CB CG opet slagao posalnike (. Rekao je u uvodu da je MMF rekao da je CB -CG ” na pravom putu”. Evo ga citat pa neka vide poslanici-ce šta je suština a šta je stunt. Opet će im prodati laž kao i prošle godine, kao i svake druge prilike. Zaslužili su.

Leave a Reply

Your email address will not be published.