CBCG: Ukidanje kolaterala kao kriterijuma za klasifikovanje kredita

Savjet Centralne banke (CBCG) usvojio je izmjene i dopune Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama, a glavna novina se odnosi na ukidanje kolaterala, čak i prvoklasnog, kao kriterijuma za klasifikovanje kredita.

Iz CBCG su saopštili da se predloženim izmjenama odluke vrši njeno dalje usklađivanje sa relevantim evropskim propisima i smjernicama Evropskog bankarskog regulatora (EBA).

“Glavna novina odnosi se na ukidanje kolaterala, čak i prvoklasnog, kao kriterijuma za klasifikovanje kredita. To znači da, ukoliko su ispunjeni ostali uslovi za klasifikovanje kredita u grupu nekvalitetnih kredita, kredit mora biti klasifikovan kao nekvalitetan, bez obzira na vrstu kolaterala kojim je obezbijeđen“, objasnili su iz CBCG.

Predloženim izmjenama se obezbjeđuje da podaci o nekvalitetnim i restruktuiranim kreditima u bankarskom sistemu u Crnoj Gori budu u potpunosti uporedivi sa podacima država članica Evropske unije (EU).

CBCG je pripremila i Informaciju o uvođenju instant plaćanja i daljem razvoju platnih usluga u Cnoj Gori, u kojoj je opisana namjera dalje modernizacije platnog sistema.

“Savjet je zaključio da je uvođenje instant plaćanja neophodno, radi obezbijeđivanja preduslova za primjenu savremenih tehnoloških inovacija u oblasti platnog prometa, a u cilju povećanja konkurencije, otvaranja tržišta za nove učesnike, smanjenja troškova plaćanja i smanjenja korišćenja gotovine i plaćanja koja se obavljaju putem platnih kartica“, dodali su iz CBCG.

S tim u vezi, Savjet je ocijenio opravdanim da se, uporedo sa izradom radne verzije Nacrta izmjena i dopuna zakona o platnom prometu, kojim će se implementirati PSD2 (EU direktiva o platnim uslugama), pristupi sagledavanju svih tehničko-tehnoloških zahtjeva za obezbjeđivanje sigurnog i efikasnog poslovanja novih pružalaca platnih usluga i njihovog obaveznog povezivanja sa bankama, u skladu sa zahtjevima iz pomenute direktive.

Savjet je na sjednici usvojio i Makroekonomski izvještaj CBCG za prvi kvartal.

“Prema preliminarnim podacima Monstata, u prvom kvartalu je ostvaren realni rast po stopi od tri odsto, u odnosu na isti period prošle godine. Ocijenjeno je da je ta stopa, iako nešto niža u odnosu na rast zabilježen u prošloj godini, potvrda nastavka dinamičnog rasta domaće ekonomije“, navodi se u saopštenju.

Najznačajniji rast su zabilježili sektori građevinarstva i turizma. Pozitivnim je ocijenjen i trend rast zaposlenosti zabilježen u prvom kvartalu ove godine.

Bankarski sektor je u prvom kvartalu bio stabilan, solventan, profitabilan i visoko likvidan. Nastavljen je trend pada nekvalitetnih kredita i kamatnih stopa.

Savjet je usvojio i izvještaj o kretanju cijena za prvi kvartal, u kojem se navodi da je inflacija u Crnoj Gori, mjerena potrošačkim cijenama, u martu u odnosu na decembar prošle godine iznosila 0,7 odsto, što je, najvećim dijelom, rezultat rasta cijena u kategorijama hrana i bezalkoholna pića i prevoz.

U izvještaju se navodi da se tokom ove godine očekuje umjerena stopa inflacije.

“Modelska prognoza ukazuje da će se inflacija, mjerena preko indeksa potrošačkih cijena, u zavisnosti od mjeseca, kretati u intervalu od 0,2 odsto do 2,8 odsto, sa centralnom projekcijom od 1,2 odsto. Ekspertska procjena CBCG je slična modelskoj i ona ukazuje da se u ovoj godini može očekivati inflacija u rasponu od jedan odsto do 2,5 odsto“, zaključuje se u saopštenju.

Check Also

Bivši vlasnik Kombinata aluminijuma izgubio još jedan spor

Vrhovni sud odbio je zahtjev En plus grupe za reviziju sudskog postupka u kojem je …

4 KOMENTARI

 1. Citat: “a glavna novina se odnosi na ukidanje kolaterala, čak i prvoklasnog, kao kriterijuma za klasifikovanje kredita.”

  Ima li bilo koga od poslušnika u bankarskom sektoru da ovo čita? Sad će morati da rezervišu za sve one smiješne restrukturirane i nekvalitetne kredite a za koje se prikazivao kolateral. Ode koeficijent solventnosti u minus, posebno kod banke koju guverner lažno štiti a stvarno uništava, Zaslužili su da ih uništi onaj koji je potpisao €44 mil zaduženja od poreskih obveznika davne 2008. godine, spornim pravnim tragom.

  Da li je ovo uslov za PBG 2, koji je CB CG morala da izruči po cijenu da uništi još jednu banku u sistemu? Da li ovo ugrožava javni dug CG i našu kreditnu kredibilnost prema ino-povjeriocima? Zar je moguće da su se u tinjajućoj krizi odlučili da naprežu definicije solventnosti kod osjetljivih banaka.

  Ili je možda ovo konačno dokaz da je guverner odlučio da svojem predsjedniku (dragom šefu sa photo proslave Antene M) dokaže da je jači od njega, tako što je postao poslušnik SB i MMF-a?

  Najpravednije bi sada bilo da dizači-ce ruku iz Skupštine izaberu Kalezić za VG, jer je vrijeme da se sve sprovede do skore krize a onda više ništa neće biti važno, pošto krizom neće umjeti da upravljaju oni koji nisu u službi stabilnosti i sigurnosti bankarskog i finansijskog sektora zemlje. Ili su možda našli “metodologiju” da se ne vidi koliko je stvarno restrukturiranih kredita u bankama a koji automatski bez kolaterala prelaze u značajne rezervacije?

  Da li je moguće da su članovi Savjeta CB CG ovako slijepo poslušni guverneru?

  • Mila, bojim se da nisi razumjela o čemu je riječ. Ovo je uskladjivanje sa EU standardima i neće imati nekog posebnog efekta na bankarski sektor.

   Već smo se navikli da od tebe slušamo samo katastrofične scenarije i teorije zavjere. Kakve sad veze ima proslava Antene M sa svim ovim? Nikakve, osim dodatnog pokušaja zbunjivanja laičke javnosti.

   • Cijenjeni g-dine ::::::u, ili g-đo :::::ić, a ako je gen sek onda je nevažno,

    Pročitajte trigger 8 iz PBG 2 (Annex 1, Pillar 2, Strenghtening Financial Sector Resilience, str 2), pa se onda javljajte da okrećete leđa svojoj struci i svojoj akademskoj tituli. Usklađivanje sa EU prije nego se donese nova regulativa je previše burleskno da bude ozbiljna politika iz oblasti regualtive.

    A crnogorska javnost nije laička, nego Vama odgovara da potcjenjujete i ne govorite suštinu, a kako bi se dodatno obrukala institucija i zaštitio guverner koji će sad morati da objašnjava detalje svojim šefovima. S poštovanjem, MK

   • Mislim da ovaj Zugicev potez, ako je odluka zaista u skladu s EBA smjeicama Prvu banku salje u sunovrat, ako glavni akcionar ne izvrši dokapitalizaciju – dvocifrenu u milionima eur.

    Je li Tarik ovo savladao? I pojasnio?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *