Depozite preko 50 hiljada eura u bankama ima 6.294 građanina

Broj deponenata fizičkih lica koja imaju depozit veći od 50.000 eura, a imaju pravo na isplatu garantovanog depozita, iznosi 6.294, piše u izvještaju Fonda za zaštitu depozita Ukupni depoziti banaka na kraju 2018. godine iznose 3,46 milijardi eura i u odnosu na kraj 2017. godine uvećani su za 176 miliona eura ili 5,84 odsto, piše u godišnjem izvještaju o radu Fonda za zaštitu depozita (FZD) koji je dostavljen Skupštini.

– Najveći deponenti sredstava u bankama su sektori stanovništva i privrede. Depoziti ova dva sektora bilježe rast tokom 2018. godine. Učešće sredstava deponovanih od strane sektora stanovništva u ukupnim depozitima kod banaka na kraju prošle godine je 1,83 milijarde eura, odnosno 52,78 odsto. Broj deponenata sektora stanovništva na kraju 2018. godine iznosi 817.565, odnosno 92,2 odsto ukupnog broja deponenata. Na sektor privrede odnosi se 47,22 odsto ukupnih depozita u bankama, odnosno 1,34 milijarde eura. Broj deponenata sektora privrede na kraju 2018. godine iznosi 69.219, odnosno 7,81 odsto ukupnog broja deponenata. Broj deponenata na kraju 2018. godine iznosi 886.784, odnosno za 2,97 odsto više u odnosu na kraj 2017. godine, kada je iznosio 861.189 – piše u izvještaju koji je potpisao direktor Fonda Predrag Marković.

Depoziti lica koja nemaju pravo na isplatu garantovanog depozita na kraju 2018. iznose 297,9 miliona, što je 17 miliona više nego godinu ranije.

– Broj deponenata koji nemaju pravo na isplatu garantovanog depozita na kraju 2018. godine iznosi 2.462, odnosno za 3,79 odsto više u odnosu na kraj 2017. godine (kada je iznosio 2.372). Na dan 31. decembar ova kategorija depozita čini 8,61 odsto ukupnih depozita. Depoziti državnih organa i organizacija imaju najveće učešće u strukturi depozita lica koja nemaju pravo na isplatu garantovanih depozita (54 odsto) – piše u izvještaju.

Depoziti lica koja imaju pravo na isplatu garantovanog depozita, odnosno, ukupni depoziti fizičkih i pravnih lica koja se uključuju u sistem zaštite depozita na kraju 2018. godine iznose 3,16 milijardi, dok su godinu prije iznosili 2,99 milijardi. U strukturi depozita lica koja imaju pravo na isplatu garantovanog depozita dominiraju depoziti fizičkih lica. Na stanovništvo se odnosi 57,75 odsto, dok depoziti pravnih lica čine 42,25 odsto depozita lica koja imaju pravo na isplatu garantovanog depozita.

– Broj deponenata koji imaju pravo na isplatu garantovanog depozita u 2018. godini povećao se na 885.626, odnosno za 3,12 odsto, pri čemu se broj deponenata fizičkih lica povećao za 2,72 odsto, a broj deponenata pravnih lica za 8,25 odsto – piše u izvještaju.

Ukupni depoziti lica koja imaju pravo na isplatu garantovanog depozita (zaštićeni depoziti) nakon odbijanja dospjelih obaveza na dan 31.12.2018. godine iznose 3,155 milijardi eura, od čega se na zaštićene depozite fizičkih lica odnosi 1,8 milijardi ili 57,52 odsto, dok se na zaštićene depozite pravnih lica odnose 1,34 milijarde, ili 42,48 odsto.

– Ukupni garantovani depoziti fizičkih lica iznose 1,2 milijarde ili 38,42 odsto ukupno zaštićenih depozita. Broj deponenata fizičkih lica koji imaju depozit manji od 50 hiljada je 738.783 i njihovi depoziti iznose 901 milion. Broj deponenata fizičkih lica koja imaju depozit veći od 50.000 eura, a imaju pravo na isplatu garantovanog depozita, iznosi 6.294 i njima bi u slučaju stečaja bilo isplaćeno 314,7 miliona. Od toga preko 100 hiljada eura depozita imaju 2.132 lica – piše u izvještaju.

Ukupni depoziti pravnih lica koja imaju pravo na isplatu garantovanog depozita nakon odbijanja dospjelih obaveza na dan 31. decembar lani iznose 1,34 milijarde i čine 42,48 odsto ukupno zaštićenih depozita.

– Broj deponenata pravnih lica koji imaju depozit manji od 50 hiljada je 61.388 i njihovi garantovani depoziti iznose 131,23 miliona ili 52,29 odsto ukupnih garantovanih depozita pravnih lica. Broj deponenata pravnih lica koja imaju depozit veći od 50.000 eura, a imaju pravo na isplatu garantovanog depozita, iznosi 2.395 i njima bi, u slučaju stečaja, bilo isplaćeno 119,75 miliona – piše u izvještaju.

Skoro 16 odsto depozita u jednoj banci

Na kraju 2017. godine banka sa najviše ukupnih depozita imala je 15,14 odsto učešća u ukupnim depozitima, na kraju 2018. godine njeno procentualno učešće u ukupnim depozitima je neznatno povećano na 15,92 odsto.

– Druga banka po veličini ukupnih depozita zabilježila je neznatno smanjenje procentualnog učešća sa 12 odsto na 11,82 odsto. Treća banka po veličini ukupnih depozita zabilježila je takođe neznatno povećanje procentualnog učešća sa 11,06 na 11,52 procenta – piše u izvještaju.

Check Also

EU i Južna Koreja: SAD diskriminišu strane proizvođače električnih vozila

Većina električnih vozila neće biti pogodna za odobravanje poreznih kredita zbog zakonske odredbe u SAD-u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.