Sutomore dobija šetalište i trg, investicija vrijedna 5,5 miliona eura (foto)

Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru koštaće 5,5 miliona eura.

Za prvu, drugi i treću fazu radova završena je revizija glavnog projekta i pribavljena izjava revidenta da se iste mogu graditi, dok je za završetak revizije glavnog projekta četvrte faze radova potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose. Ukupna procijenjena projektantska vrijednost svih radova rekonstrukcije obalne zone – saobraćajnica, trgova i šetališta u Sutomoru (sve četiri faze radova i saobraćajna signalizacija) iznosi 5.357.808,09  eura.

Radovi saobraćajne signalizacije su procijenjeni na 4.142,80 eura.  Obavljanje stručnog nadzora za sve faze radova  koštaće 200.000 eura. Procijenjena vrijednost investicije koja obuhvata izvođenje svih radova na izgradnji trga i šetališta u Sutomoru,  i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem istih iznosi 5.557.808,09 eura, navodi se u Vladinom dokuemntu “Informacija o realizaciji projekta “Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru“.

Projekat rekonstrukcije obalne zone – saobraćajnica, trgova i šetališta u Sutomoru je izrađen na osnovu projektnog zadatka Opštine Bar i urbanističko – tehničkih uslova. Izradu i reviziju glavnog projekta finansiralo je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Izvođenje radova na rekonstrukciji obalne zone – saobraćajnica, trgova i šetališta u Sutomoru planirano je kroz četiri  faze.

Prva faza radova obuhvata pjacetu, odnosno trg sa zelenim površinama i rekreativnim zonama  i djelove saobraćajnice „1b“ i obalnog šetališta, ukupne površine od oko 5.300 metara kvadratnih. Pjaceta se nalazi na sjeverozapadu cjelokupne obalne zone i sa djelovima saobraćajnice „1b“ i obalnog šetališta uz funkcionalno zaleđe predstavlja ključni javni prostor na ovom potezu. Ukupna projektantska procijena vrijednosti prve faze radova iznosi 1.102.415,48 eura.

Druga radova obuhvata funkcionalno zaleđe (urbanistička parcela UP18) sa javnim i zelenim površinama (urbanistička parcela UP26) i djelove saobraćajnice „2a“ i šetališta, ukupne površine cca 4.800 metara kvadratnih. Predmetna cjelina predstavlja centralni javni prostor cijelog naselja. Zona proširenog šetališta djeluje kao odušak najgušće urbane strukture uz sutomorsku obalu i za razliku od ostatka šetališta predstavlja „dvorište“ prvog reda objekata prema moru. Ukupna projektantska procijena vrijednosti  druge faze radova iznosi 965.925,21 eura.

Treća faza radova obuhvata tri različite funkcije i to: saobraćajnicu, obalno šetalište i proširenja obalnog šetališta (zeleni pojasi, pješačke komunikacije za vezu sa plažom, odmorišta, vidikovci i sl), ukupne površine cca 7.600 metara kvadratnih. Dio saobraćajnice ˝2a˝, obalno šetalište ˝Iva Novakovića˝ sa proširenjem je cjelina koja se prostire cijelom dužinom sutomorske plaže. Ukupna projektantska procijena vrijednosti III faze radova iznosi 2.537.553,27  eura.

Četvrta faza radova obuhvata okolinu „Đurića potoka“ sa javnim zelenim površinama i djelove saobraćajnica „1a“ i „1b“ i šetališta (cjelina 4 ), ukupne površine cca 8700 metara kvadratnih. Projektom je predviđeno uređenje korita „Đurića potok“, odnosno formiranje otvorenog regulisanog kanala i uređenje okolnih javnih površina. Ukupna projektantska procijena vrijednosti ove faze radova iznosi 747.771,37 eura.

Check Also

Pregled kompanija sa blokiranim računima na 31. mart 2020.

Centralna banka Crne Gore objavila je novi spisak pravnih lica i preduzetnika sa blokiranim računima …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *