Vesna Bracanović predsjednica Odbora direktora CGES-a

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema, Vesna Bracanović reizabrana je na funkciju predsjednice Odbora direktora ovog preduzeća, dok je zamjenik predsjednika ovog tijela Giovanni Cerchiarini.

Kako su saopštili iz CGES-a, danas je i održana održana deseta redovna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, na kojoj su akcionari jednoglasno usvojili Izvještaj o poslovanju CGES-a za prošlu godinu i finansijske iskaze sa izvještajem nezavisnog revizora.

“Što se tiče Odluke o raspoređivanju neto dobiti CGES-a za 2018. godinu, koja iznosi 4,2 miliona eura, odlučeno je da se doda neraspoređenoj, odnosno akumuliranoj dobiti iz prethodnih godina. Za revizora CGES-a za 2019. godinu izabran je ‘Prajsvoterhaus Kupers’”, dodaju oni.

Akcionari su u nastavku Skupštine razriješili, a potom izabrali nove članove Odbora direktora CGES-a.

“Pored Vesne Bracanović, predstavnici države su: Tamara Ivković, Zoran Miljanić, kome su obnovljeni mandati i Kemal Omerović, novi član u Odboru direktora. Terna je takođe imenovala dva predstavnika – Giovannia Cerchiarinia i Carla Crea, dosadašnje članove Odbora direktora CGES-a, dok će Elektromrežu Srbije i u ovom sazivu predstavljati Jelena Matejić”, navode iz CGES-a.

Check Also

Od 19. jula počinju letovi između Luksmeburga i Crne Gore

Od 19. jula počinju letovi između Luksemburga i Tivta, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *