Izabran novi Odbor direktora Luke Bar

Odbor direktora Luke Bar izabran je danas na sjednici Skupštine akcionara te kompanije.

„Shodno predlogu Vlade, kao predstavnici državnog kapitala, u Odbor su izabrani Vojin Žugić, Vladan Radonjić, Nedžib Ibrišimović i Biljana Jakić, dosadašnji članovi Odbora direktora ove kompanije“, navodi se u saopštenju.

Iz Luke Bar je saopšteno da će ispred manjinskih akcionara član Odbora biti Milivoje Knežević.

Odbor direktora izabran je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

„Pored izbora članova Odbora direktora, usvojeni su finansijski iskazi i izvještaj o poslovanju za prošlu godinu sa izvještajem revizora, kao i informacija o procjeni vrijednosti imovine, obaveza i kapitala Luka Bar“, rekli su iz Luke Bar.

Skupština akcionara je podržala i Predlog izmjena i dopuna statuta kompanije.

„Reviziju poslovnih rezultata Luke Bar za ovu godinu, kako je odlučila Skupština akcionara, obaviće podgorička revizorska kompnija Reviko“, zaključuje se u saopštenju.

Check Also

Promet na Montenegroberzi 786 hiljada

Ovu sedmicu na Montenegroberzi obilježio je pad berzanskih indeksa i promet od skoro 790 hiljada …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *