Azmont uložio 469 miliona eura, OHM Mamula 3,4

Kompanije koje na području opštine Herceg Novi realizuju višemilionske turističke rizorte, Azmont investments, OHM Mamula Montenegro doo Herceg Novi i Northstar dostavile su Vladi informaciju o realizaciji projekata za period januar – jun.

Azmont investments do sada je u naselje Portonovi od planiranih 650 uložio skoro 469 miliona eura. U svim segmentima projekta sada je angažovano 1.557 radnika, a u prosjeku, zavisno od sezone radova i do 1.800. Od tog broja, 146 je u kompaniji, dok je na gradilištu 1.411 radnik, od čega 28% crnogorskih državljana, a 72% stranih. Investitor je najavio da će rizort biti izgrađen do sredine 2019. godine.

Kompanija OHM Mamula Montenegro izradila je glavni projekat i reviziju za rekonstrukciju tvrđave Mamula, a Uprava za zaštitu kulturnih dobara izdala je saglasnost na konzervatorski projekat. Prijava za gradnju predata je 25.aprila, nakon čega je dobijena potvrda da je dokumentacija kompletna. Završen je projekat i revizija za polaganje podvodnog kabla od rta Arza do ostrva Lastavica. U toku je izrada Elaborata o zaštiti životne sredine, a završena je uzorna hotelska soba na ostrvu. Od planiranih 15, uloženo je 3,4 miliona eura u dosadašnje radove, a u kompaniji je angažovano 25 radnika.

Konzorcijum Northstar i kompanija Equest Capital Limited iako još nije počela izgradnju rizorta Montrose ostvarila je značajan napredak kad je riječ o elektroenergetskoj i vodovodnoj infrastrukturi, konstatovano je u izvještaju. Izrada projektne dokumentacije trebalo bi da bude gotova do oktobra, dok je kod putne infrastrukture zastoj izazvalo obustavljanje tenderskog postupka Opštine od Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, u aprilu ove godine. Između ostalog, započeta je procedura izrade Pojedinačne procjene uticaja na baštinu (HIA), koja predstavlja jedan od važnih preduslova za potvrdu planiranih parametara i kapaciteta na projektu Montrose, odnosno predat je zahtjev za izradu HIA-e Upravi za zaštitu kulturnih dobara (24.04.2019. godine).

Dogovoreno je da projektna kompanija donira Opštini Herceg Novi izradu idejnog rješenja kanalizacione mreže za potrebe projekta Montrose, koje će biti usaglašeno sa predstavnicima Opštine. Takođe, kako se navodi, ostvaren je značajan napredak u pripremi plažnog kompleksa Dobreč, koji će pored luksuznog hotela i 18 restorana sadržati i pokaznu sobu projekta Montrose (investicija od oko 1,5 mil. €). Otvaranje je planirano za sredinu jula ove godine.

Check Also

Otvorena renovirana ekspozitura Podgoričke banke u Moskovskoj ulici u Podgorici

Nakon uspješno realizovanih radova na adaptaciji objekta i njegovom opremanju, ekspozitura Podgoričke banke u Moskovskoj …

One comment

  1. Ukupna aktiva Azmont Investments-a a čitajući BS 2018-e je €375 mil. Finansirano kroz kapital. Dodatno, četiri kompanije “Portonovi” su do desetak mil aktive, finansirane u većini dug obavezama.
    Zato kad slični pretplaćeni projekti daju ove podatke a da se pohvale u javnosti, ili to radi opština, moraju da obrazlože u kojim finansijskim izvještajima, a kako bi iskazali poštovanje prema zakonskomi okviru, u kojem moraju da izvještavaju.

    North star je mirko preduzeće u dugu i gubitku, što je očekivano za početak projekta, ali se rečenice pohvaljivanja ne mogu provjeriti, zato su u ovoj vijesti suvišne, jer su jalovi marketing a ne stvarna poslovna informacija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *