Ekonomski fakultet najpopularniji među srednjoškolcima

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore (UCG) predložio je Vladi da se u studijskoj 2019/2020. godini upiše 3.466 brucoša, a najviše mjesta, tradicionalno, ima na Ekonomskom, Pravnom, Filološkom i Filozofskom fakultetu.

Kako je Vijestima nezvanično saopšteno iz Rektorata UCG, nakon što Vlada aminuje odluku UO, biće raspisan konkurs za upis maturanata na državne fakultete.

Školovanje na UCG je besplatno od studijske 2018/2019. godine.

Prema Predlogu odluke o broju studenata za upis na prvu godinu osnovnih studija, Arhitektonski fakultet primiće 50 brucoša.

Biotehnički će upisati njh 155, od čega 60 na programu biljna proizvodnja, 35 na smjeru animalna proizvodnja, a po 30 za mediteransko i za kontinentalno voćarstvo, nezvanično je saopšteno Vijestima iz Rektorata državnog Univerziteta.

Ekonomski fakultet raspolaže sa najviše mjesta 390. Od tog broja 240 će studirati ekonomiju, 100 menadžment u Podgorici, a još 50 u Bijelom Polju.

Elektrotehnički je spreman da upiše 330 brucoša, od čega po 100 na programima energetika i automatika i elektronika, telekomunikacije i računari, a 130 na primijenjenom računarstvu. Fakultet političkih nauka nudi 140 mjesta na tri programa. Po 40 može upisati socijalnu politiku i socijalni rad i medijske studije i novinarstvo, a 60 politikologiju međunarodne odnose.

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje 60 mjesta je namijenjeno za program fizička kultura i zdravi stilovi života, a isto toliko za program sportski novinari i treneri.

Fakultet za turizam i hotelijerstvo spremno je da obrazuje 180 studenata, a Filološki gotovo dvaput više 355.

Ovaj fakultet ima sedam smjerova za crnogorski i srpski jezik i južnoslovenske književnosti 55 i 45 mjesta, 80 mjesta za engleski, po 45 za italijanski, ruski i francuski, a 40 za njemački jezik.

Filozofski fakultet na devet smjerova nudi 315 mjesta. Po 40 mjesta ima za buduće filozofe i sociologe, 50 za geografe, 45 za istoričare,po 30 za psihologe, pedagoge, učitelje i vaspitače, a još 20 za učitelje na albanskom jeziku.

Građevinski nudi 110 mjesta, a Mašinski na dva smjera 180 (100 za mašinstvo, a 80 za drumski saobraćaj).

Medicinski fakultet je spreman da primi 185 brucoša, od toga na medicini 40, na farmaciji 30, na stomatologiji 20, na primijenjenoj fizioterapiji 45, a pet više u Visokoj medicinskoj školi. Metalurško-tehnološki fakultet, prema predlogu odluke, nudi 115 mjesta, od čega najviše na smjeru zaštite životne sredine 45.

Po 35 mjesta ima programima metalurgija i materijali i hemijska tehnologija.

Pomorski fakultet postaće dom za do 260 studenata. Od tog broja, 80 mjesta je na programu nautika i pomorski saobraćaj a po 60 na brodomašinstvu, pomorskoj elektrotehnici i menadžmentu u pomorstvu i logistici.

Prema predlogu odluke, Pravni fakultet nudi 240 mjesta i sva su u Podgorici. Za program u Bijelom Polju stoji da ema uopšte mjesta.
Prirodno-matematički fakultet nudi 230 mjesta. Po 50 mjesta ima na smjerovima biologija i računarske nauke, 40 na matematika i računarske nauke, a po 30 na matematici, fizici i računarstvu i informacione tehnologije.

Prilikom pripreme odluke o upisu ustanove su se, s jedne strane, vodile interesovanjem budućih studenata, dok s druge pokušavale da odgovore potrebama tržišta rada, kazala je direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Mubera Kurpejović.

“Cilj nam je da imamo bolju uskladjenost obrazovanja i tržišta, što će rezultirati smanjenjem nezaposlenosti visokoškolaca. Bitno je da ustanove prate kretanja na tržištu rada, a budući visokoškolci i tržište i svoje afinitete,” kazala je ona.

Na FLU 40 mjesta, Muzičkoj akademiji 35, a FDU 35

Među umjetničkim fakultetima na Cetinju, najviše mjesta ima na Fakultetu likovnih umjetnosti – 40.

Po 15 mjesta ima na programima slikarstvo i grafički dizajn, a pet manje na vajarstvu.

Na Muzičkoj akademiji ima 36 mjesta, od čega na smjeru izvođačke umjetnosti 26. Ostalih 10 su na smjeru opšta muzička pedagogija.

Na tri smjera Fakulteta dramskih umjetnosti ima mjesta za 35 brucoša. Deset može upisati glumu, 12 dramu i pozo-rište, a jedno više smjer film i mediji.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonu o manjinskim pravima i slobodama, predloženo povećanje ukupnog broja mjesta na svakom studijskom programu za po jedan odsto za lica sa invaliditetom i pripadnike manjinske zajednice Roma i Egipćana.

Check Also

Zapadni Balkan: Najviše penzije u Hrvatskoj i Crnoj Gori, najniže u BiH i Srbiji

Mnogi penzioneri u zemljama regije Zapadnog Balkana spadaju u dio populacije koja živi u dosta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *