Brković tuži državne institucije i Savjet za privatizaciju

Kompanije Dragana Brkovića, Vektra Montenegro i Vektra Boka, tužile su državu i njene institucije sa kojimaje prije 12 godina zaključen ugovor o prodaji 59,45 odsto akcija nekadašnjeg hotelskog turističkog preduzeća Boka Herceg Novi.

Traže da im Fond Pio, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte i pravni sljedbenik nekadašnjeg Fonda za razvoj Investiciono razvojni fond isplate 182.000 eura koje je Vektra Boka morala da plati Fondu za obeštećenje po pravosnažnoj presudi za spor, za koji, kako tvrde nijesu znali prilikom kupovine akcija HTP Boka.

Na ročištu pred Privrednim sudom zastupnik Vektre Dušan Jovović je predao zaključke Savjeta za privatizaciju i Vlade, kojima će, kako je naveo, biti utvrđeno da ,,soba podataka nije sadržala sve relevantne informacije o ovom preduzeću, te da prilikom kupovine nijesu bili upoznati sa sporom zbog kojeg su, kako tvrde, pretrpjeli štetu od 182.000 eura.

Tuženi su saglasni da je ovo potraživanje zastarjelo, imajući u vidu da je presuda donijeta 2008. godine. Punomoćnik IRFa Mirko Mašković kazao je da je tužilac imao mogućnost da sprovede sopstveno istraživanje u vezi cjelokupnog posla. Punomoćnica ZZZ Ljiljana Stamatović smatra da ne postoji ni jedna zakonska mogućnost za pokretanje ovog postupka niti ugovor o kupovini HTP Boke daje takvu mogućnost, ukazujući da je tužba neosnovana. Zastupnik države Milan Krsmanović navodi da je Vektra u skladu sa ugovorom imala pravo da u roku od godinu od potpisivanja ugovora o kupovini akcija izjavi prigovor prodavcu, ali da je taj rok odavno prošao, prenosi Pobjeda.

Sutkinja Dijana Raičković je prihvatila prijedloge Krsmanovića da sud pribavi presudu Osnovnog suda Herceg Novi kojom je nametnuta ova obaveza Vektra Boki, kao i da se od Fonda za obeštećenje zatraži informacija da li je ova obaveza ispunjena i u kojem obimu. Sutkinja je najavila i da će na idućem ročištu zakazanom za septembar odlučiti o prijedlogu Vektre da sprovede finansijsko vještačenje kako bi se utvrdio iznos materijalne štete sa zateznom kamatom za ovaj period.

Na raniji zahtjev Vektra Boke da proda hotele Plaža, Tamaris, Igalo i stari hotel Boka, Savjet za privatizaciju nije dao saglasnost jer se, kako je navedeno u njihovom izvještaju za prošlu godinu, nijesu stekli uslovi za to.

Check Also

Istraživanje Erste banke pokazalo: Pandemija promijenila navike potrošača vlasnika kartica

Istraživanje Erste banke pokazalo je da su građani vlasnici kartica ove banke tokom epidemije korona …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *