Oglasi za posao: Sava Osiguranje zapošljava Sistem administratora

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje

O G L A S

za radno mjesto

S I S T E M     A D M I N I S T R A T O R

sa mjestom rada u Podgorici

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.

Radno mjesto Sistem adminsitrator podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova:

 • administracija servera i računara,
 • administracija baza podataka,
 • kontrola pristupa sistemskim resursima,
 • kontrola ovlašćenja i dozvola korisnika,
 • kreiranje back up i restore politike,
 • pružanje pomoći korisnicima,
 • obavljanje i drugih poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Završen elektrotehnički ili prirodno matematički fakultet – 180 do 240 kredita CSPK-a
 • Poznavanje engleskog jezika,
 • Poznavanje Windows operativnih sistema,
 • Poznavanje mrežne opreme,
 • Poznavanje administracije SQL servera i rada sa SQL bazom podataka
 • Radni staž na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine,
 • Vozačka dozvola B kategorije i da je aktivan vozač.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski trg 70, Podgorica ili slanjem na e-mail [email protected] 

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Check Also

Istraživanje Erste banke pokazalo: Pandemija promijenila navike potrošača vlasnika kartica

Istraživanje Erste banke pokazalo je da su građani vlasnici kartica ove banke tokom epidemije korona …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *