Virpazar dobija luku?

U okviru Programa IPA CBC Italija Albanija Crna Gora, tematski projekti, u sklopu projekta Albanija, Crna Gora, Italija multi modalna transportna povezanost Ministarstvu saobraćaja i pomorstva kao jednom od projektnih partnera odobrena su sredstva u iznosu od 2 miliona 440 hiljada eura od kojih 85 % predstavlja IPA kontribucija, a 366 hiljada eura je nacionalno kofinansiranje i namijenjena su za izgradnju Luke Virpazar. Potpisivanje Ugovora o subvenciji kojim se potvrdjuje isto očekuje se u najskorije vrijeme.

Tim povodom, u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva održan je sastanak radne grupe koju čini predstavnici Uprave pomorske sigurnosti i upravljanje lukama, Direktorata za pomorsku privredu, Direktorata za pomorski saobraćaj, Direktorata za medjunarodnu saradnju i EU fondove kao i Opštine Bar u cilju pripremnih aktivnosti za realizaciju projekta izgradnje Luke Virpazar. Sastanku su takodje prisustvovali i predstavnici Kancelarije za evropske integracije.

Danijela Kapa, ispred Direktorata za međunarodnu saradnju i EU fondove i projektni menadzer istakla je značaj izgradnje Luke Virpazar čija realizacija će doprinijeti valorizaciji ekonomskih, privrednih i turističkih resursa Skadarskog jezera. Ujedno predstavlja i posvećenost Ministarstva saobraćaja I pomorstva kao i kontinuirano ulaganje u sve vidove saobraćaja. Kapa je podsjetila i na potpisan Sporazum izmedju Vlade Crne Gore i Savjeta Ministara Republike Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Ckla (Crna Gora) za međunarodni drumski i jezerski i putnički saobraćaj koji je potpisan u Skadru 3.jula 2018. godine.

Krajnji rok za izgradnju Luke Virpazar je jun 2022.godine.

Check Also

Šta se desilo sa obveznicama: Nema povećanja troškova, da li je bilo “šortovanja”?

Pad cijena crnogorskih euro obveznica na međunarodnim berzama ne utiče na povećanje troškova na dosadašnja …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *