Svi kargo brodovi u Kotoru?

Prilikom nedavne posjete Baru, gdje je prisustvovao predaji novog spsilačkog broda Upravi pomorske sigurnosti, ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković predstavio je u kratkim crtama i planove Vlade da objedini crnogorsku državnu kargo flotu.

Ministrova izjava tom prilikom kosi se sa dosadašnjim pretpostavkama barskih pomorskih krugova da će starijoj kompaniji u većinskom državnom vlasništvu-AD Barska plovidba, koja pored ostalog ima svoje prostorije, a ne u zakupu kao kotorska “Crnogorska plovidba”, te brojniji iskusan pomorski kadar, biti pripojena dva teretnjaka kotorske kompanije u stopostotnom državnom vlasništvu.

“Već godinu dana radimo analizu, razmatramo situaciju, nije nam cilj spajanje tih preduzeća, već brodova u jednu flotu. “Crnogorska plovidba” je samo u vlasništvu države, a AD Barska plovidba je akcionarsko društvo, htjeli smo da omogućimo “Barskoj plovidbi” da nabavi putnički brod jer je nažalost čuveni „Svetac“izgubio klasu i prodat u staro gvožđe, kako bi ostatak ljudi u ovoj kompaniji dobio mogućnost da radi i da plovi, a da se u !Crnogorsku plovidbu” objedine sva četiri teretna broda, koji bi tako bili daleko konkurentniji u davanju ponuda, sa manjim troškovima u održavanju i nabavci materijala. Kada pogađate davanje u najam četiri broda, sasvim je drugačija priča nego kad imate samo dva, imali bismo veći prihod i tako lakše obezbjeđivali novac za otplatu kredita za sva četiri broda”, rekao je ministar Nurković novinarima.

Iz AD Barska plovidba, u kojoj inače danas zasijeda Bord direktora, do sada nije bilo nikakvih komentara ovih ministovih navoda.

Na pitanje “Vijesti” dokle se stiglo sa procedurom u slučaju koncesionog akta za dodjelu koncesije za pružanje lučkih usluga u Luci Bar, ministar Nurković je odgovorio da će on ubrzo biti pred Vladom.

“Išli smo sa informacijom prema Vladi, bilo je primjedbi, one su otklonjene, i poslije praznika ići će odmah na Vladu, nema dileme”, rekao je Nurković.

Ove lučke usluge obuhvataju pilotski servis, privez i odvez brodova, remorkažu, tegljenje odnosno potiskivanje plovnih objekata, dostavu vode na brodove sidrišta luke Bar, prevoz lučkih vlasti na plovne objekte u akvatorijumu luke Bar i prevoz šipšandlera do brodova u luci.

Check Also

Bank Austria od danas mjeri temperaturu klijentima

UniCredit Bank Austria počinje od danas da mjeri tjelesnu temperaturu svojih klijenata. Portparol Matthias Raftl …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *